Psalm 20

Dordrecht
Geen beoordelingen
  • Soort zorgaanbieder
    • Pastorale zorg
    • Pastoraat
  • Thematiek
    • Angstproblemen
    • Dader van misbruik
    • Depressie
    • Dwangproblemen
    • Eenzaamheid
    • Geestelijke gezondheid
    • Identiteit
    • Levensbeschouwing
    • Occultisme
    • Oorlogstrauma
    • Pornoverslaving
    • Slachtoffer van een ongeval
    • Verwerking algemeen
    • Zelfvertrouwen
    • Zwak zelfbeeld
    Lees meer
  • Werkwijze
    • Pastorale begeleiding
    • Registraties
      -
    • Lidmaatschap beroepsverenigingen
      -
    • Introductie
      De hulpvrager hoeft geen christen te zijn, maar moet wel openstaan voor de benadering vanuit het Woord van God, dat de Heer Jezus in feite zijn hulpverlener wil zijn.
    • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
    • Financiering
      eigen bijdrage en giften
    • Werkgebied
      Pastoraat.
    • Wijze van aanmelden
      E mail adres, binnen een week reactie.
    • Werktijden
      In principe overdag, in onderling overleg kan dit ook 's avonds, en waar mogelijk bij noodzaak op zaterdag overdag of zaterdagavond.
    • Gespecialiseerd in:
      De hulpvrager leert zelf God door Jezus aan te roepen voor de nood, en het Woord van God te geloven tot verlossing en het concreet leren toepassen van wat Jezus zegt. Vanuit het Woord van God worden pastorale hulpvragen op psychosociaal gebied benaderd.
    • Identiteit
      Evangelisch
    • Percentage christenen onder cliënten:
      100
    • Grondslag / doelstelling
      Bijbel als gezaghebbend Woord van God, verbonden aan de Geest van Jezus. Jezus staat centraal als de Weg naar de Vader in de hemel. Alle hulp tot verandering en vernieuwing wordt van God verwacht. Van de hulpvrager wordt verwacht het eigen aandeel te nemen in verantwoordelijk dragen, doen wat Jezus zegt, met het geloof daarbij te ontvangen dat 'Hij het is, die het willen en het werken in hem of haar bewerkt' (Fil. 2:13). Pastorale hulp d.m.v. gesprek en gebed.

    Er zijn nog geen reviews geplaatst.

    Schrijf een beoordeling

    Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
    Deskundigheid

    Ik ben deskundig geholpen.

    Vertrouwen

    Ik voelde me op m’n gemak.

    Identiteit

    Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

    Resultaat

    Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

    Tevredenheid

    Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

    Reactie
    Naam
    Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
    E-mailadres
    Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
     

    Stuur door

    Naam ontvanger
    E-mailadres ontvanger
    Uw e-mailadres
    Typ een bericht Niet verplicht
     
    192