Psychotherapiepraktijk J.R. Vreugdenhil

Utrecht
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Psycholoog
  • Psychotherapeut
  • Geestelijke gezondheidszorg
 • Thematiek
  • ADD
  • ADHD
  • Angstproblemen
  • Autisme
  • Burn out
  • Dader van huiselijk geweld
  • Dader van misbruik
  • Depressie
  • Dwangproblemen
  • Fobie
  • Geestelijke gezondheid
  • Hooggevoeligheid
  • Identiteit
  • Levensbeschouwing
  • Overspannen
  • Paniekstoornis
  • Rouw
  • Somberheid
  • Subassertiviteit
  • Verlies
  • Zelfvertrouwen
  • Zwak zelfbeeld
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Individuele therapie
  • Psychotherapie
  • Kortdurende behandeling
  • Gedragstherapie
  • EMDR
 • Registraties
  • BIG
  • GZ psycholoog
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Nederlands Instituut van Psychologen
  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
  • Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten
  • Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten
  • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
  • ELIAGG
 • Introductie
  Kenmerkend voor onze praktijken is de persoonlijke benadering en de korte lijnen: de intake wordt meestal gedaan door de behandelaar zelf.. Ik ben een professionele praktijk met een specialisme in geloof. U kunt een reguliere behandeling krijgen zonder over het geloof te praten. Vindt u het juist belangrijk om uw geloof te betrekken bij de behandeling, dan bent u ook aan het juiste adres. U bent welkom of u gelooft of niet.
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Financiering
  GGZ wordt geheel vergoed indien polis bij Zilveren Kruis Achmea Groep (waaronder Pro Life), en de DSW groep. Gehele of gedeeltelijke vergoeding bij andere zorgverzekeraars, afhankelijk van uw polis; kijk die na of informeer bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding van hulp door een psychotherapeut.
  Bij geen verwijzing huisarts: €105,- per sessie incl. admin (tarief 2024).
 • Werkgebied
  Advies: reistijd max 40 min.
 • Wijze van aanmelden
  Telefonisch via 06-36553224. Voor (gedeeltelijke) vergoeding is verwijsbrief huisarts nodig, waarop vermeld: - 'verwijzing voor Generalistische Basis- GGZ' danwel 'Gespecialiseerde GGZ' - vermoedelijke diagnose - AGB-code verwijzend huisarts - handtekening verwijzend huisarts
 • Werktijden
  - dinsdag 13:00 - 18:00u - woensdag 13:00 - 21:00u - donderdag 13:00 - 21:00u
 • Gespecialiseerd in:
  - psychodiagnostiek van meervoudige problematiek, incl. persoonlijkheid - intensieve behandeling van dieperliggende vastzittende patronen in denken, voelen en doen (persoonlijkheid) - diagnostiek bij vermoeden van autistiformiteit
 • Identiteit
  Protestants Christelijk
 • Percentage christenen onder cliënten:
  70
 • Grondslag / doelstelling
  De vereniging ELIAGG heeft tot grondslag de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie. Het doel van ELIAGG is (a) het behartigen van de belangen van haar leden als christelijke professionals in de geestelijke gezondheidszorg die zelfstandig gevestigd praktijk voeren door met haar leden overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent, (b) het bevorderen van de kwaliteit van de door de zelfstandig gevestigde geestelijke gezondheidszorg professionals geleverde zorg en (c) het verlenen van diensten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Christelijke identiteit
  De hulpverlener communiceert zijn/haar identiteit door middel van de website en/of een folder. Hij/zij geeft aan een levende relatie met God te hebben en belijdt dat hij/zij de bijbel ziet als het Woord van God.
 • Christelijke werkwijze
  De hulpverlener communiceert door middel van een website en/of folder op welke wijze het christelijk geloof zijn/haar werkwijze beïnvloedt of mede gestalte geeft.
 • Afstemming werkwijze
  De hulpverlener stemt zijn/haar werkwijze af op de levensbeschouwelijke identiteit van de cliënt.

Er zijn nog geen reviews geplaatst.

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192