Sabina

Oud-Beijerland
 
Geen beoordelingen
  • Soort zorgaanbieder
   • Verpleging en verzorging
   • Maatschappelijk werk
   • Psycholoog
   • Fysiotherapie
   • Ergotherapie
   • Verpleegkundige
   • Thuiszorg
   • Palliatieve zorg
   Lees meer
  • Problematiek
   • Alzheimer
   • Huisvesting
   • Opname
   • Ouderdom
   • Verpleging
   • Verzorging
  • Werkwijze
   • Crisisopvang
   • Dagbehandeling
   • Maatschappelijk werk
   • Opname
   • Verpleging
   • Verzorging
   • Kortdurende behandeling
   • Fysiotherapie
   Lees meer
  • Registraties
   • HKZ
   • ISO
   • BIG
   • Beroepsregister Maatschappelijk Werkers
   • NIP psycholoog
  • Lidmaatschap beroepsverenigingen
   • Nederlands Instituut van Psychologen
   • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
   • Kwaliteitsregister Paramedici
  • Introductie
   www.sabinavanegmont.nl
  • Financiering
   AWBZ voor intramurale opname.
   Voor paramedische (eerstelijns) poliklinische behandeling veelal op verwijzing van een huisarts en vergoeding via zorgverzekeraar.
  • Werkgebied
   Hoeksche Waard
  • Vestigingen


  • Wijze van aanmelden
   Op basis van een indicatie afgegeven door het CIZ. Of via een verwijzer als het 1e lijn sbehandeling betreft.
  • Werktijden
   24 uur zorg
  • Gespecialiseerd in:
   Sabina van Egmont kent de volgende zorgvormen: Revalidatie en reactivering; er wordt geparticipeerd in ketenzorg voor cliënten die een beroerte of hersenbloeding hebben doorgemaakt en voor cliënten die een heup- of knievervangende operatie hebben ondergaan. Langdurige somatische en psychogeriatrische zorg (long stay afdelingen) Begeleiding van de cliënt met gedragsproblematiek (somatische begeleidings-unit) Dagbehandeling somatiek en psychogeriatrie Weekenddagbehandeling psychogeriatrie Terminale zorg Verpleeghuiszorg in verzorgingshuizen (“zorg op maat” projecten) Eerstelijns ergotherapie Poliklinische fysiotherapie Participatie in extramurale 24-uurs thuiszorg (voor verpleeghuiszorg) in ’s Gravendeel.
  • Identiteit
   Protestants Christelijk
  • Percentage christenen onder cliënten:
   40
  • Grondslag / doelstelling
   Onze visie Zorg, behandeling en dienstverlening gaan uit van de cliënt als zelfstandig individu. De organisatie is er ten dienste van de cliënt. Het integrale zorgbehandelplan en dienstverleningspakket worden in samenspraak met de cliënt opgesteld, passend bij de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Wonen, zorgbehandeling en dienstverlening benaderen zoveel mogelijk het dagelijks leven in een normale thuissituatie. De cliënt (waar nodig ondersteund door zijn vertegenwoordiger) heeft hierbij de regie over de inrichting van zijn dagelijks leven. Geïntegreerde zorg en dienstverlening Noodzakelijk om, gezien het complexe karakter van de hulpvraag, de zorg te kunnen waarborgen. Iedere hulpverlener is zelf mede verantwoordelijk voor een goede onderlinge afstemming van de totale multidisciplinaire zorgverlening in samenspraak met de Cliënt en/of diens vertegenwoordiger. De cliënt heeft recht op zelfbeschikking en informatie en neemt, zo mogelijk, zelf besluiten over behandeling en verpleging. Wij vinden het in onze organisatie belangrijk om één vast aanspreekpunt te hebben voor de cliënt en/of diens vertegenwoordiger. Wij streven ernaar de cliënt zoveel mogelijk zelf keuzes te laten maken.

  Er zijn nog geen reviews geplaatst.

  Schrijf een beoordeling

  Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
  Deskundigheid

  Ik ben deskundig geholpen.

  Vertrouwen

  Ik voelde me op m’n gemak.

  Identiteit

  Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

  Resultaat

  Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

  Tevredenheid

  Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

  Reactie
  Naam
  E-mailadres
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
   

  Stuur door

  Naam ontvanger
  E-mailadres ontvanger
  Uw e-mailadres
  Typ een bericht Niet verplicht
   
  192