Sonneburgh

Rotterdam
 
Geen beoordelingen
  • Soort zorgaanbieder
   • Verpleging en verzorging
   • Maatschappelijk werk
   • Pastorale zorg
   • Psycholoog
   • Fysiotherapie
   • Ergotherapie
   • Verpleegkundige
   Lees meer
  • Problematiek
   • Verzorging
   • Werkwijze
    • Dagbehandeling
    • Opname
    • Verpleging
    • Verzorging
   • Registraties
    • HKZ
    • BIG
   • Lidmaatschap beroepsverenigingen
    • Kwaliteitsregister Paramedici
    • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
   • Introductie
   • Financiering
   • Werkgebied
   • Wijze van aanmelden
   • Werktijden
   • Gespecialiseerd in:
    De zorg- en dienstverlening wordt gekenmerkt door een cliëntgerichte benadering. Bij zorg- en dienstverlening wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen, levensloop, leefritme en belevingswereld van de cliënt waarbij de cliënt ondersteund en/of gestimuleerd zal worden tot zelfredzaamheid. In het zorg- en dienstverleningsproces staat de cliënt in zijn hele mens-zijn centraal. Dit betekent dat er aandacht zal zijn voor lichaam, geest, levensbeschouwing en sociaal functioneren. Het zorg- en dienstverleningsproces wordt gekenmerkt door wederzijds respect en gelijkwaardigheid tussen zorgverlener en cliënt. De zorg- en dienstverlening wordt geleverd vanuit een multidisciplinair teamverband. Dit betekent dat de diverse disciplines het zorg- en dienstenaanbod op elkaar afstemmen.
   • Identiteit
    Protestants Christelijk
   • Percentage christenen onder cliënten:
    70
   • Grondslag / doelstelling
    Sonneburgh heeft een Protestants Christelijke identiteit. Dat wil zeggen dat de zorgverlening plaats vindt op grond van de Bijbel. De Bijbel vormt de basis voor het denken en handelen binnen Sonneburgh. Ons handelen en onze visie op zorgverlening zullen getoetst moeten kunnen worden aan de Bijbel en zullen duidelijk moeten maken hoe wij God en onze naaste zien. Vanuit Gods Woord weten wij dat het leven een gave is van God, waar wij met eerbied mee om moeten gaan. Van ons personeel wordt dan ook gevraagd de identiteit mede gestalte te geven en van u als “inwoner” van Sonneburgh vragen wij respect en begrip voor het feit dat er bepaalde huisregels zijn gesteld.
   638
   NAAR AANBIEDERSCHRIJF EEN BEOORDELING

   Mw. J.M. Ekelmans
   Contactpersoon

   Er zijn nog geen reviews geplaatst.

   Schrijf een beoordeling

   Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
   Deskundigheid

   Ik ben deskundig geholpen.

   Vertrouwen

   Ik voelde me op m’n gemak.

   Identiteit

   Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

   Resultaat

   Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

   Tevredenheid

   Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

   Reactie
   Naam
   E-mailadres
   Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
    

   Stuur door

   Naam ontvanger
   E-mailadres ontvanger
   Uw e-mailadres
   Typ een bericht Niet verplicht
    
   192