Stg. Pinnenburg

Putten
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Gehandicaptenzorg
  • Thematiek
   • Handicap
   • Huisvesting
  • Werkwijze
   • Begeleid wonen
   • Registraties
    • ISO
    • Lidmaatschap beroepsverenigingen
     -
    • Introductie
     De Pinnenburg is een stichting die vanuit evangelisch perspectief begeleiding en zorg op maat biedt aan mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Trefwoorden in onze benadering zijn kleinschaligheid, zorg en begeleiding op maat, continuïteit in de begeleiding en een christelijke woon- en leefsfeer.   
    • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
    • Financiering
     De financiering vindt plaats in PGB-vorm
    • Werkgebied
     Nederland
    • Wijze van aanmelden
     Bij elke zorgvraag die aan de Pinnenburg gericht wordt, onderzoeken we wat de specifieke behoeften en wensen van de betreffende persoon zijn. Daarbij wordt ook bekeken of de zorgvraag en de zorgvrager aansluiten bij de christelijke  identiteit van de Pinnenburg. Hoewel de zorgvraag van de zorgvrager centraal staat, betekent dit niet dat we aan elke zorgvraag kunnen voldoen.    Vanuit onze zorgvisie, ervaring en deskundigheid hebben we de taak en verantwoordelijkheid om te beoordelen of  de Pinnenburg aan de zorgvrager een adequaat antwoord kan bieden. Bij het eerste telefonisch contact komen daarom een aantal vragen aan de orde die ons in staat stellen te beoordelen of de zorgvrager voor wonen en begeleiding in één van onze voorzieningen in aanmerking komt. Vervolgens wordt de zorgvrager en/of diens begeleiders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Aan de zorgvrager en/of diens begeleider wordt gevraagd om bij het kennismakingsgesprek indien beschikbaar aanvullende informatie mee te nemen, zoals b.v. eerdere onderzoek- of behandelverslagen.   Afhankelijk van de mogelijkheden ontvangt de zorgvrager en/of diens begeleider een rondleiding op de locatie of groep en daarbij de benodigde informatie om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen of zorg bij de Pinnenburg wenselijk is.  Als dat  naar de visie van alle betrokkenen het geval is wordt er weer een afspraak gemaakt met de zorgvrager en diens vertegenwoordiger waarbij alle praktische zaken zoals financiën, kleding, weekends etc. aan de orde komen Daarna wordt er gezamenlijk een besluit genomen hoe het verdere zorgtraject er uit zal komen te zien
    • Werktijden
    • Gespecialiseerd in:
     Zorg en begeleiding op maat van mensen met een lichte verstandelijke beperking vanuit christelijk perspectief
    • Identiteit
     Evangelisch
    • Percentage christenen onder cliënten:
     100
    • Grondslag / doelstelling
     Onze grondslag is Gods Woord, de bijbel en ons uitgangspunt is dat ieder mens uniek en waardevol is en geschapen naar Gods beeld.  Liefde, respect  en betrokkenheid zijn daarom kernbegrippen in het werken met mensen met een verstandelijke beperking.  We willen graag een woonplek en begeleiding  bieden aan mensen met een beperking die er zelf voor kiezen om christen te zijn en hier ook, ieder op z’n haar eigen wijze en niveau, invulling aan willen geven. Concreet houdt  dat in dat er naast aandacht voor rituele momenten zoals gebed en bijbellezen ook sprake is van een levenswijze waarin de  christelijke waarden en normen zoveel mogelijk worden nageleefd. Concreet betekent dit o.a. dat we in de onderlinge omgang rekening houden met de ander, dat we selectief zijn in welke tv-programma’s we kijken, welke muziek we luisteren etc.

    Er zijn nog geen reviews geplaatst.

    Schrijf een beoordeling

    Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
    Deskundigheid

    Ik ben deskundig geholpen.

    Vertrouwen

    Ik voelde me op m’n gemak.

    Identiteit

    Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

    Resultaat

    Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

    Tevredenheid

    Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

    Reactie
    Naam
    Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
    E-mailadres
    Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
     

    Stuur door

    Naam ontvanger
    E-mailadres ontvanger
    Uw e-mailadres
    Typ een bericht Niet verplicht
     
    192