Stichting L 'Abri-france

Veenendaal
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Maatschappelijk werk
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Coach
  • Pastorale zorg
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Zorgboerderij
  • Herstellingsoorden
  • Overig
  • Jeugdzorg
  Lees meer
 • Thematiek
  • Autisme
  • Bewindvoering
  • Burn out
  • Depressie
  • Eenzaamheid
  • Familierelaties
  • Geestelijke gezondheid
  • Generatieconflict
  • Hoogbegaafdheid
  • Hooggevoeligheid
  • Hyperactiviteit
  • Identiteit
  • Levensbeschouwing
  • Overspannen
  • Partnerrelatie
  • Relatie met broer / zus
  • Relatie met derden
  • Relatie met kind(eren)
  • Relatie met ouders
  • Relatie met partner
  • Relatie met volwassen kind(eren)
  • Relatieproblemen
  • Rouw
  • Sociaal isolement
  • Somberheid
  • Verlies
  • Verwerking algemeen
  • Verwerking misbruik
  • Verwerking mishandeling
  • Zelfvertrouwen
  • Zwak zelfbeeld
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Financiële hulpverlening
  • Maatschappelijk werk
  • Opname
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Gastgezinnen
  • Begeleid wonen
  • Pastorale begeleiding
  Lees meer
 • Registraties
  • BIG
  • Lidmaatschap beroepsverenigingen
   -
  • Introductie
   voor nadere informatie en contactmogelijkheden wordt verwezen naar de website www.labri-france.com
  • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
  • Financiering
   AWBZ (PGB)
   Giften en donaties
   Kerkelijke bijdragen
   Eigen bijdragen
  • Werkgebied
   L' Abri-france wil begeleiding bieden aan, met name, jongeren en (jong)volwassenen vanaf 18 jaar met een protestants-christelijke levensovertuiging. L' Abri-france hanteert bij toelating de volgende criteria:

   •Problemen spelen zich af in de huidige leef- en/of werksituatie.
   •De persoon ziet geen kans meer om in zijn of haar huidige situatie verder te komen.
   •Er is sprake van enkele - en/of meervoudige psychosociale problemen.
   •De persoon is op zoek naar een veilige omgeving.
   •De motivatie is aanwezig te willen werken aan de problemen.
   Buiten de doelgroep behoren deelnemers met een beneden gemiddeld of lager intelligentie niveau, jongeren/jong volwassenen met een zodanig ernstige problematiek dat eerst behandeling binnen de (jeugd)hulpverlening noodzakelijk is. Onder ernstige problematiek valt ook verslavingsproblematiek onder andere op het terrein van drugs, alcohol en gokken.
  • Wijze van aanmelden
   Contact opnemen per telefoon of per e-mail: info@labri-france.com Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden en wanneer u het beste bereikbaar bent. Wij zullen u vervolgens bellen. In dit gesprek zal informatie uitgewisseld worden om na te gaan of uw zorgvraag globaal past binnen onze mogelijkheden. Indien dat het geval lijkt,dan wordt er een intakegesprek in Nederland gepland waarbij de zorgvraag geformuleerd wordt en het arrangement wordt bepaald. Tevens wordt dan vastgesteld hoe het verblijf en de begeleiding wordt gefinancierd en wanneer dat kan plaatsvinden.
  • Werktijden
   9.00-21.00u
  • Gespecialiseerd in:
   Jongeren en (jong)volwassenen met psychische en/of psychosociale problemen helpen te re-integreren in de maatschappij. L’ Abri-france biedt deelnemers in Frankrijk, gedurende een afgebakende periode, een prikkelarme, gestructureerde omgeving waarin het opdoen van nieuwe en positieve ervaringen voorop staat. Concrete voorbeelden: •De gezinssituatie vereist een periode van afstand nemen van elkaar •Bepaalde vormen van autisme/ ADHD e.d. •Burn-out • Identiteit/levensvragen •Vastgelopen studie of relatie De stichting heeft geen therapeutisch doel. Wel blijkt uit ervaring dat jongeren na verblijf in een prikkelarme omgeving, zonder invloeden van vrienden en familie, gemakkelijker een nieuwe start in Nederland kunnen maken. Dit verblijf kan daarmee dus wel een therapeutisch effect hebben.
  • Identiteit
   Reformatorisch
  • Percentage christenen onder cliënten:
   98
  • Grondslag / doelstelling
   De grondslag van de identiteit van L'Abri-france ligt in de Bijbel als het door God geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord. Het bestuur en de medewerkers van L'Abri-france onderschrijven de drie Reformatorische belijdenisgeschriften: De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De te verrichten activiteiten zijn gebaseerd op Bijbelse waarden als dienstbaarheid, verantwoordelijkheid, liefde en respect jegens de naaste. In de Bijbel wordt gesproken over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37). De herberg heeft daar een functie van tijdelijk onderdak en verzorgingsplaats. L'Abri-france wil op een praktische wijze uitvoering geven aan deze functie.
  logo def labri-france outl
  NAAR AANBIEDERSCHRIJF EEN BEOORDELING

  Mevr G.M. Koster
  info@labri-france.comContactpersoon

  55
  01 oktober 2015 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  10 weken lang heeft de begeleiding van L' abri mijn zus opgevangen. Dit huis is als een schuilplaats voor haar geweest in deze periode. Tijdens deze periode hebben we meermalen contact met de begeleiding gehad waardoor wij zelfs voor onszelf een stukje begeleiding hebben ontvangen. Echt een aanrader voor jongeren waar je in een prachtige omgeving nieuwe energie kan opdoen.

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  9.2/10
  Gemiddeld

  Schrijf een beoordeling

  Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
  Deskundigheid

  Ik ben deskundig geholpen.

  Vertrouwen

  Ik voelde me op m’n gemak.

  Identiteit

  Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

  Resultaat

  Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

  Tevredenheid

  Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

  Reactie
  Naam
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
  E-mailadres
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
   

  Stuur door

  Naam ontvanger
  E-mailadres ontvanger
  Uw e-mailadres
  Typ een bericht Niet verplicht
   
  192