Vista Nova

Alphen aan den Rijn
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Psycholoog
  • Klinisch psycholoog
  • Psychotherapeut
 • Thematiek
  • Angstproblemen
  • Depressie
  • Dwangproblemen
  • Geestelijke gezondheid
  • Paniekstoornis
  • Verwerking algemeen
 • Werkwijze
  • Psychotherapie
  • Gedragstherapie
 • Registraties
  • BIG
  • NIP psycholoog
  • GZ psycholoog
  • Psycholoog NIP
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Nederlands Instituut van Psychologen
  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
  • Vereniging voor Gedrags- en Cognitief Therapeuten
  • Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten
 • Introductie
  Mandy Niels is BIG-geregistreerd en lid van de volgende beroepsverenigingen: NIP, VGCt, LVVP, CVPPP. Zij werkt volgens de kwaliteitsnormen die aan deze registraties en het lidmaatschap van de verenigingen verbonden zijn. Hierbij horen nascholing en intervisie, en inhoudelijk feedback geven op elkaars werk.
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Financiering
  Voor het geven van psychotherapie heeft Vista Nova contracten met diverse zorgverzekeraars afgesloten, zowel voor generalistische basis-ggz (GB-GGZ) als voor gespecialiseerde ggz (S-GGZ). In het laatste geval is langere behandeling nodig, omdat er meerdere en/of ingewikkelde problemen zijn, of omdat het gaat om belemmerende manieren van denken die hun oorsprong vinden in de jeugd en in de persoonlijkheid verankerd zijn geraakt.

  Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Indien er geen contract met uw verzekeraar is afgesloten moet u een gedeelte van de behandeling zelf betalen. In alle gevallen geldt dat "het eigen risico” wordt aangesproken. Zie voor verdere informatie de voorwaarden van uw verzekeringspolis.

  Zie website voor de verzekeringsmaatschappijen waar op het moment contracten mee zijn afgesloten.
 • Werkgebied
  Vista Nova is een solospraktijk van Mandy Niels. Zij is BIG-geregistreerd psychotherapeut en heeft een opleiding in psychotherapie aan volwassenen en aan kinderen en jeugdigen gevolgd. Ook is ze GZ-psycholoog met specialisatie klinische psychologie.

  Zij heeft zich gespecialiseerd in diverse vormen van cognitieve gedragstherapie bij volwassenen. Zo kunnen op grond van iemands problemen, psychische structuur en voorkeur de best passende technieken worden gekozen. Gegeven het belang van de interactie tussen mensen en hun omgeving heeft zij zich tevens bekwaamd in systeemtherapie, in het bijzonder in intergenerationele systeemtherapie. Zij is in opleiding voor het geven van schemagerichte therapie (specialisatie c-cluster persoonlijkheidsstoornissen). Verder heeft ze zich verdiept in diverse (sub)culturele en religieuze achtergronden.

  U kunt bij ons terecht voor behandeling van:

  Angst, zoals paniekstoornis, fobieën, piekerstoornis, sociale angst;
  Trauma, complexe rouwverwerking.
  Lichamelijke onbegrepen klachten, zoals somatisatie stoornis, somatoforme stoornis, pijnstoornis, hypochondrie.
  Dwang
  Depressie
  Persoonlijkheidsproblematiek, zoals een vast patroon van dwangmatigheid en hoge eisen stellen, of ontwijken in het omgaan met anderen, of afhankelijkheid, of zelfondermijning.
 • Wijze van aanmelden
  Telefonisch of via de website
 • Werktijden
  Maandag 9:30-17:00, dinsdag 9:30-20:00 en donderdag 9:30-20:00, buiten deze tijden in overleg op woensdagmiddag en vrijdag overdag.
 • Gespecialiseerd in:
  Psychotherapie geven aan cliënten afkomstig van verschillende christelijke denominaties Angststoornissen Pijnstoornissen Tweede-generatie oorlogsproblematiek Migratieproblematiek C-cluster persoonlijkheidsproblematiek Het tegelijk voorkomen van emotionele problematiek, en/of C-cluster persoonlijkheidsproblematiek en/of ADD/ADHD Het behandelen van dwangklachten binnen de relationele context
 • Identiteit
  Protestants Christelijk
 • Percentage christenen onder cliënten:
  70
 • Grondslag / doelstelling
  Haar missie is het verlenen van christelijke zorg met als uitgangspunt de Bijbel, God's Woord. Zij werkt vanuit een christelijke levensovertuiging, hetgeen tot uiting komt in de behandelrelatie, indicatiestelling, behandelplan en toepassing van behandeltechnieken. Ze heeft een brede ervaring met het geven van psychotherapie aan cliënten afkomstig van verschillende christelijke denominaties.

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Christelijke identiteit
  De hulpverlener communiceert zijn/haar identiteit door middel van de website en/of een folder. Hij/zij geeft aan een levende relatie met God te hebben en belijdt dat hij/zij de bijbel ziet als het Woord van God.
  Ik heb een christelijke levensovertuiging, ben beleidend lid van een PKN gemeente. Mijn levensovertuiging komt tot uiting in mijn beleidenistekst Romeinen 8:38-39
 • Christelijke werkwijze
  De hulpverlener communiceert door middel van een website en/of folder op welke wijze het christelijk geloof zijn/haar werkwijze beïnvloedt of mede gestalte geeft.
  Mijn missie is het verlenen van christelijke zorg met als uitgangspunt de Bijbel, God's Woord. Ik werk vanuit een christelijke levensovertuiging, hetgeen tot uiting komt in de behandelrelatie, indicatiestelling, behandelplan en toepassing van behandeltechnieken. Ik heb een brede ervaring met het geven van psychotherapie aan cliënten afkomstig van verschillende christelijke denominaties.
 • Afstemming werkwijze
  De hulpverlener stemt zijn/haar werkwijze af op de levensbeschouwelijke identiteit van de cliënt.
  Bij indicatiestelling, behandelplan en toepassing van technieken wordt per persoon nauw aangesloten bij de levensbeschouwelijke identiteit van de cliënt.

Er zijn nog geen reviews geplaatst.

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192