Driestar educatief

Driestar educatief is een onderwijsadviesbureau dat veel werk verricht op scholen en in gemeenten. Wat ons uniek maakt is dat we veel kennis hebben van onderwijs in combinatie met zorg voor kinderen/jongeren. Daarbij kennen we hun context, zoals de gezinssituatie en leefomgeving, waardoor we eventuele problemen vroegtijdig kunnen signaleren en zorg op school verlenen. De behandeling vind vaak op of nabij school plaats. Ouders en kinderen ervaren dit als plezierig, omdat dit voor hen een bekende en veilige omgeving is. Dyslexiezorg Driestar educatief is lid van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) en aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Wij hebben veel ervaring en deskundigheid op het gebied van diagnose en behandeling van enkelvoudig ernstige dyslexie bij kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Deze zorg wordt in nauwe afstemming met de scholen aangeboden, passend bij de situatie van de leerling. Het betreft hoogwaardige zorg met goede resultaten, die nauwlettend wordt gemonitord en doorlopend wordt geïnnoveerd. Driestar educatief is Certiked gecertificeerd (ISO 9001) en Cedeo (o.b.v. klanttevredenheidsonderzoek), ook zijn wij aangesloten bij SBG (ROM). Preventief sterke interventies door gesprekken met kinderen en ouders zo schoolnabij mogelijk (basis GGZ) en groepsbehandeling Wij begeleiden daarnaast ook scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om goede leerlingenzorg te realiseren. Gewoon waar het kan en speciaal waar het moet. We hebben gespecialiseerde orthopedagogen/psychologen in dienst met een brede kennis van onderwijs en zorg. Door periodieke consultaties stemmen wij af welke pedagogisch-didactische begeleiding of onderzoek en behandeling nodig is. Daarbij houden we rekening met het onderwijsaanbod van de school, en werken we nauw samen met de intern begeleider, de leraar, het kind/jongere, de ouders en andere experts. Soms is het nodig om de kinderen en/of ouders te versterken in hun welbevinden en opvoedingskwaliteiten en zijn een paar intensieve behandelsessies nodig tussen ouders en een orthopedagoog/psycholoog. In andere situaties is het nodig dat kinderen middels een groepsbehandeling sterker worden in weerbaarheid, sociaal emotionele ontwikkeling, faalangst. Wij kunnen ze schoolnabij oppakken daarbij gebruik makend van onze brede kennis op het terrein van onderwijs en zorg.
Geen beoordelingen

 

-
Geen beoordelingen

 

-
Geen beoordelingen

 

-
212