Driestar educatief

Gouda
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  -
 • Thematiek
  -
 • Werkwijze
  -
 • Registraties
  -
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
  • Introductie
   Driestar educatief is een onderwijsadviesbureau dat veel werk verrichten in op scholen en in gemeenten. Wat ons uniek maakt is dat we veel kennis hebben van onderwijs in combinatie met zorg voor kinderen/jongeren. Daarbij kennen we hun context, zoals de gezinssituatie en leefomgeving, waardoor we eventuele problemen vroegtijdig kunnen signaleren en zorg op school verlenen. Ouders en kinderen ervaren dit als plezierig, omdat dit voor hen een bekende en veilige omgeving is.
  • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
  • Financiering
  • Werkgebied
  • Vestigingen


  • Wijze van aanmelden
  • Werktijden
  • Gespecialiseerd in:
   Dyslexiezorg Driestar educatief is lid van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) en aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Wij hebben veel ervaring en deskundigheid op het gebied van diagnose en behandeling van enkelvoudig ernstige dyslexie bij kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Deze zorg wordt in nauwe afstemming met de scholen aangeboden, passend bij de situatie van de leerling. Het betreft hoogwaardige zorg met goede resultaten, die nauwlettend wordt gemonitord en doorlopend wordt geïnnoveerd. Driestar educatief is Certiked gecertificeerd (ISO 9001) en Cedeo (o.b.v. klanttevredenheidsonderzoek), ook zijn wij aangesloten bij SBG (ROM). Preventief sterke interventies door gesprekken met kinderen en ouders zo schoolnabij mogelijk (EPZ/basis GGZ) en groepsbehandeling Wij begeleiden daarnaast ook scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om goede leerlingenzorg te realiseren. Gewoon waar het kan en speciaal waar het moet. We hebben gespecialiseerde orthopedagogen/psychologen in dienst met een brede kennis van onderwijs en zorg. Door periodieke consultaties stemmen wij af welke pedagogisch-didactische begeleiding of onderzoek en behandeling nodig is. Daarbij houden we rekening met het onderwijsaanbod van de school, en werken we nauw samen met de intern begeleider, de leraar, het kind/jongere, de ouders en andere experts. Soms is het nodig om de kinderen en/of ouders te versterken in hun welbevinden en opvoedingskwaliteiten en zijn een paar intensieve gesprekken nodig tussen ouders en een orthopedagoog/psycholoog. Deze gesprekken werden in het verleden vergoed door EPZ wat we graag continueren als sterke korte preventieve jeugdhulp. In andere situaties is het nodig dat kinderen middels een groepsbehandeling sterker worden in weerbaarheid, sociaal emotionele ontwikkeling, faalangst. Wij kunnen ze schoolnabij oppakken daarbij gebruik makend van onze brede kennis op het terrein van onderwijs en zorg.
  • Identiteit
   Reformatorisch
  • Percentage christenen onder cliënten:
   90
  • Grondslag / doelstelling
   Onze visie: hoe we te werk gaan Brongericht Driestar educatief werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel de blijvende vitale Bron is die ons basisrichtlijnen geeft voor onderwijs en opvoeding. We zien het als onze opdracht om onderwijsontwikkelingen telkens opnieuw vanuit deze richtlijnen te doordenken. En in de samenleving het eigen geluid van het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs te laten horen. Die opdracht weegt des te meer in een omgeving waarin niet de Bijbel, maar de mens zelf als norm wordt gezien. Samenwerken We werken nauw samen met organisaties, onderwijsinstellingen en klanten in binnen- en buitenland. Samenwerken betekent enerzijds dat wij openstaan voor wat anderen ons aanreiken, anderzijds het ontwikkelen van nieuw aanbod op het gebied van opleiding en onderwijsadvies. Eigenzinnig Driestar educatief spant zich in om in de onderwijsmarkt haar gezonde positie verder uit te bouwen, tegen de stroom in. We doen dit door het leveren van kwaliteit en excellentie in onze opleidingen en advisering, waarbij onze identiteit bepalend is, en door te werken aan duurzame, authentieke ontwikkelingen.
  Logo
  NAAR AANBIEDERSCHRIJF EEN BEOORDELINGAndere locaties van deze aanbieder

  Marian Ruitenberg
  m.ruitenberg@driestar-educatief.nlContactpersoon

  Er zijn nog geen reviews geplaatst.

  Schrijf een beoordeling

  Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
  Deskundigheid

  Ik ben deskundig geholpen.

  Vertrouwen

  Ik voelde me op m’n gemak.

  Identiteit

  Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

  Resultaat

  Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

  Tevredenheid

  Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

  Reactie
  Naam
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
  E-mailadres
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
   

  Stuur door

  Naam ontvanger
  E-mailadres ontvanger
  Uw e-mailadres
  Typ een bericht Niet verplicht
   
  192