Elan Therapie

Barneveld
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Maatschappelijk werk
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Verliesbegeleiding
  • Coach
  • Pastorale zorg
  • Psycholoog
  • Seksuoloog
  • Relatietherapie
  • Contextueel therapie
  • Individuele therapie
  • Jeugdhulp
  • Pedagoog
  • Speltherapie
  Lees meer
 • Thematiek
  • Angstproblemen
  • Arbeidsomstandigheden
  • Autisme
  • Burn out
  • Depressie
  • Dwangproblemen
  • Echtscheiding
  • Eenzaamheid
  • Familierelaties
  • Geestelijke gezondheid
  • Generatieconflict
  • Homofilie
  • Hooggevoeligheid
  • Huiselijk geweld
  • Identiteit
  • Incest
  • Levensbeschouwing
  • Ongewenste intimiteit
  • Opvoeding
  • Overspannen
  • Paniekstoornis
  • Partnerrelatie
  • Pesten
  • Relatie met derden
  • Relatie met kind(eren)
  • Relatie met ouders
  • Relatie met partner
  • Relatie met volwassen kind(eren)
  • Relatieproblemen
  • Rouw
  • Seksuele problemen
  • Sociaal isolement
  • Somberheid
  • Subassertiviteit
  • Verkrachting
  • Verlies
  • Verslaving
  • Verwerking algemeen
  • Verwerking geweld
  • Verwerking misbruik
  • Verwerking mishandeling
  • Zelfdoding
  • Zelfvertrouwen
  • Zwak zelfbeeld
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Echtpaartherapie
  • Familietherapie
  • Gezinstherapie
  • Individuele therapie
  • Maatschappelijk werk
  • Relatietherapie
  • Kortdurende behandeling
  • Gedragstherapie
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Pastorale begeleiding
  • Speltherapie
  • Contextuele therapie
  Lees meer
 • Registraties
  • Therapeut EAP
  • Supervisor LVSC
  • HKZ
  • Beroepsregister Maatschappelijk Werkers
  • Contextueel therapeut VCW reg.
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • European Association Psychotherapy
  • Nederlandse Associatie Psychotherapie
  • Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
  • Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners
  • Vereniging van Contextueel Werkers
  • Nederlandse Vereniging Voor Speltherapie
 • Introductie
  Vanuit het Westerveldhuis in Barneveld biedt Elan hulp iedereen in Nederland bij individuele of relatieproblemen. Je hoeft geen verwijzing te hebben. Elan biedt psychologische en therapeutische hulp in situaties waar andere hulpverlening niet toereikend is. We begeleiden bijvoorbeeld situaties waar sprake is van stressproblemen, identiteitsproblemen, depressiviteit, gezins- en relatieproblemen of opvoedingsproblemen. Bij de behandeling van deze problemen richten we ons op de patronen en oorzaken die aan deze ongewenste situaties ten grondslag liggen. We bieden diverse hulpverleningsvormen en therapieën aan: psychologische hulp en onderzoek, individuele therapie, relatie- en gezinstherapie, opvoedingsondersteuning, Vaktherapie Spel, Vaktherapie Beeldend, Sherborne Samenspel en video-hometraining en VIB-Gehechtheid.
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan bij u thuis.
 • Deze zorgverlener biedt Online hulpverlening aan.
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Financiering
  Eigen bijdrage en/of vergoeding via zorgverzekring, diaconie, gemeente, etc. Zie http://www.elanbarneveld.nl/volwassenen/therapie-en-onderzoek
 • Werkgebied
  Nederland, werkzaam vanuit Westerveldhuis, Amersfoortsestraat 18, 3772 CJ Barneveld.
 • Vestigingen


 • Wijze van aanmelden
  Telefonisch 08.30 - 17.00 uur of via de website. https://www.elanbarneveld.nl/aanmelden-bij-elan/
 • Werktijden
  Kantoortijden
 • Gespecialiseerd in:
  Systeemtherapie, Contextuele therapie, Speltherapie, Beeldende Therapie, Sherborne Samenspel
 • Identiteit
  Protestants Christelijk
 • Percentage christenen onder cliënten:
  60
 • Grondslag / doelstelling
  Elan Therapie is onderdeel van Elan. De organisatiefilosofie is gebaseerd op de Bijbel, het woord van God. Deze grondslag is als volgt ingevuld: Elan Therapie heeft als basis de Bijbelse opdracht tot het liefdevol dienen van de naaste. Deze opdracht vloeit voort uit de hoogste opdracht voor de mensen om boven alles God te dienen en te eren; door het dienen van de naaste wordt de medemens geholpen bij het volbrengen van zijn of haar hoogste opdracht; Elan heeft als kernwaarden: Vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Elan biedt hulp bij individuele, relatie, en gezins- of familieproblemen. Ook in situaties waar therapeutische hulp in situaties waar andere hulpverlening niet toereikend is. U kunt daarbij denken aan angst-, paniek- en stressproblemen, identiteitsproblemen, depressiviteit of opvoedingsproblemen. Elan richt zich bij de behandeling hiervan op de patronen en oorzaken die aan deze ongewenste situaties ten grondslag liggen.

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Identiteit
  De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
 • Personeelsbeleid
  Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
 • Deelname netwerk
 • Communicatie
  De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
 • Bestuurders en grondslag
  De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
 • Christelijke cultuur
  Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.

Er zijn nog geen reviews geplaatst.

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192