Elrafa - Twisk

Twisk
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Relatietherapie
  • Individuele therapie
  • Creatieve therapie
 • Thematiek
  • ADHD
  • Angstproblemen
  • Autisme
  • Depressie
  • Familierelaties
  • Hooggevoeligheid
  • Identiteit
  • Pesten
  • Psychiatrie
  • Rouw
  • Verwerking algemeen
  • Verwerking geweld
  • Verwerking misbruik
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Creatieve therapie
  • Gezinstherapie
  • Individuele therapie
  • Relatietherapie
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • EMDR
 • Registraties
  • SRVB
  • RBCZ
  • Register Vaktherapie
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Nederlands Verbond van Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen
  • Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners
  • Netwerk Christelijke Kinder Therapeuten
  • Federatie Vaktherapeutische Beroepen
  • Vereniging EMDR Nederland
 • Introductie
  Voor meer informatie www.elrafa.nl
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Financiering
  De kosten zijn € 60,00 per uur of € 30,00 per half uur.
  Door mijn registraties bij NVPA en FVB wordt de therapie in de meeste gevallen vergoed middels het aanvullend pakket door de zorgverzekeraars. Voor meer informatie www.elrafa.nl of u kunt het ook navragen bij uw zorgverzekering.

  Ook is het mogelijk om via een PGB de kosten te vergoeden.

  De kosten worden door Pro Life vergoed. Vraag na tot welk bedrag u vergoed wordt. www.prolife.nl/vergoedingen.
 • Werkgebied
  Kop van Noord-Holland, West-Friesland. Ik werk zowel met volwassenen als kinderen, maar ook met gezinnen en (echt) paren met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen.
 • Vestigingen


 • Wijze van aanmelden
  Aanmelden kan via de website; www.elrafa.nl e-mail; contact@elrafa.nl telefonisch 06-57261984
 • Werktijden
  In overleg met de cliënt wordt een afspraak gepland.
 • Gespecialiseerd in:
  Creatieve therapie is een behandelmethode Kenmerkend is de inzet van beeldende middelen, zoals teken- en schilderstechnieken, houtbewerking en werken met stof, klei of steen. In verschillende nascholingscursussen heb ik mij verdiept in speltherapie. Creatieve therapie is erop gericht creativiteit in te zetten om problemen onder ogen te zien. Vaak is dat de eerste belangrijke stap tot verwerking, verandering en/of acceptatie om zelf meer richting aan je eigen leven te geven. In de behandeling zijn de opdrachten op de ontwikkeling afgestemd. Door het stellen van vragen en opmerkingen komt een proces op gang, dat aansluit bij de hulpvraag, levensfase en draagkracht. Heeft u voorkeur voor therapeutische gesprekken of counseling is dat ook mogelijk. Mijn nascholing is gericht op het kennen en behandelen van verschillende psychische (o.a. ontwikkelings--) stoornissen. Het optimaliseren van technieken zowel beeldend als spel en gesprekstechnieken. Daarnaast heb ik de bevoegdheid om EMDR te geven en kan in overleg toegepast worden.
 • Identiteit
  Evangelisch
 • Percentage christenen onder cliënten:
  30
 • Grondslag / doelstelling
  In mijn therapeutisch werk zet ik in samenspraak met de cliënt zijn of haar problematiek (en de verwerking ervan) in een Bijbels perspectief als dit op prijs wordt gesteld.

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Christelijke identiteit
  De hulpverlener communiceert zijn/haar identiteit door middel van de website en/of een folder. Hij/zij geeft aan een levende relatie met God te hebben en belijdt dat hij/zij de bijbel ziet als het Woord van God.
  https://www.elrafa.nl/contact/
 • Christelijke werkwijze
  De hulpverlener communiceert door middel van een website en/of folder op welke wijze het christelijk geloof zijn/haar werkwijze beïnvloedt of mede gestalte geeft.
  https://www.elrafa.nl/contact/
 • Afstemming werkwijze
  De hulpverlener stemt zijn/haar werkwijze af op de levensbeschouwelijke identiteit van de cliënt.
  Tijdens de kennismaking met een cliënt stel ik de vraag of iemand behoefte heeft in aansluiting op zijn/haar levensbeschouwelijke identiteit binnen de begeleiding het geloof een plek te geven. Afhankelijk van het antwoord en het proces kan gedachten vanuit een geloofsovertuiging een plek krijgen.

Er zijn nog geen reviews geplaatst.

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192