Praktijk Den Uijl Yerseke

Yerseke
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Verliesbegeleiding
  • Vertrouwenspersoon
  • Coach
  • Psychotherapeut
  • Psychosociaal therapeut
  • Relatietherapie
  • Contextueel therapie
  • Jeugdhulp
  Lees meer
 • Thematiek
  • ADD
  • Angstproblemen
  • Arbeid
  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsrelaties
  • Beroepskeuze
  • Burn out
  • Dader van misbruik
  • Depressie
  • Echtscheiding
  • Eenzaamheid
  • Familierelaties
  • Fobie
  • Geestelijke gezondheid
  • Generatieconflict
  • Hooggevoeligheid
  • Huiselijk geweld
  • Hyperactiviteit
  • Incest
  • Kanker
  • Ongewenste intimiteit
  • Opvoeding
  • Overgangsproblemen
  • Overspannen
  • Paniekstoornis
  • Partnerrelatie
  • Pesten
  • Pornoverslaving
  • Relatie met broer / zus
  • Relatie met derden
  • Relatie met kind(eren)
  • Relatie met ouders
  • Relatie met partner
  • Relatie met volwassen kind(eren)
  • Relatieproblemen
  • Rouw
  • Scholing
  • Seksuele problemen
  • Seksverslaving
  • Slachtoffer van een misdrijf
  • Sociaal isolement
  • Somberheid
  • Subassertiviteit
  • Verkrachting
  • Verlies
  • Verwerking algemeen
  • Verwerking geweld
  • Verwerking misbruik
  • Zelfvertrouwen
  • Zwak zelfbeeld
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Echtpaartherapie
  • Familietherapie
  • Gezinstherapie
  • Groepstherapie
  • Individuele therapie
  • Psychotherapie
  • Relatietherapie
  • Kortdurende behandeling
  • Gedragstherapie
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Telefonische hulpverlening
  • EMDR
  Lees meer
 • Registraties
  • BIG
  • Contextueel therapeut VCW reg.
  • RBCZ
  • SKJ
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden
  • Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
  • Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners
  • Vereniging van Contextueel Werkers
  • Vereniging EMDR Nederland
  • Emotionally Focussed Therapy
  • Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten
  Lees meer
 • Introductie
  Praktijk den Uijl helpt daar waar het welzijn van mensen, thuis of op het werk, door problemen in gevaar komt. De hulp wordt gegeven in de vorm van gesprekken in onze praktijk. In een rustige omgeving bieden we professionele hulp, passend bij jouw situatie.
 • Deze zorgverlener biedt Online hulpverlening aan.
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Financiering
  Vanuit de aanvullende verzekering worden u en uw kinderen (gedeeltelijk) vergoed.
  Ook door Prolife op grond van ons certificaat: Ik zoek Christelijke hulp.
  Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar of zij vergoeden of raadpleeg de website: www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars.

  De praktijk is vrijgesteld van de eigen bijdrage.
 • Werkgebied
  Zuid Holland, Zeeland, Veluwe
 • Vestigingen


 • Wijze van aanmelden
  Via onze website
 • Werktijden
  Maandag en dinsdag van 09.00 uur tot 21.00 uur en woensdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.
 • Gespecialiseerd in:
  Hulpverlening, Trauma (seksuologische) therapie, Coaching, Training, Toerusting
 • Identiteit
  Reformatorisch
 • Percentage christenen onder cliënten:
  98
 • Grondslag / doelstelling
  Uitgangspunt bij de hulpverlening is de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, alsmede de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. Het is de overtuiging van Praktijk den Uijl dat iedereen die hulp nodig heeft deze kan krijgen op een medemenselijke, zorgvuldige, betrokken en professionele manier. Deze begrippen krijgen gestalte in onze omgang met klanten. Wij zoeken het goede voor iedereen die zich in een moeilijke situatie in het leven bevindt.

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Christelijke identiteit
  De hulpverlener communiceert zijn/haar identiteit door middel van de website en/of een folder. Hij/zij geeft aan een levende relatie met God te hebben en belijdt dat hij/zij de bijbel ziet als het Woord van God.
  https://praktijkdenuijl.nl/over-ons/missie-en-visie/
 • Christelijke werkwijze
  De hulpverlener communiceert door middel van een website en/of folder op welke wijze het christelijk geloof zijn/haar werkwijze beïnvloedt of mede gestalte geeft.
  https://praktijkdenuijl.nl/over-ons/missie-en-visie/
 • Afstemming werkwijze
  De hulpverlener stemt zijn/haar werkwijze af op de levensbeschouwelijke identiteit van de cliënt.
  De Praktijk heeft een goede kennis van de van de christelijk – reformatorisch sociale kaart. Tevens onderschrijven zij de christelijk – reformatorische grondslag en leven deze voor.
  Vereiste:
  Alle medewerkers van Praktijk den Uijl zijn afkomstig uit de reformatorische gezindte, en proberen hun reformatorisch Christen zijn uit te dragen in hun praat, daad en gewaad. Dit betekent dat de Praktijk werkt met kledingvoorschriften en regels omtrent haardracht, baardgroei, gebruik van cosmetica, piercings etc.
  De Praktijk werkt veelvuldig samen met ambtsdragers uit de rechts gereformeerde gezindte (dominees, ouderlingen en diakenen of andere gezaghebbers). Ambtsdragers worden indien nodig betrokken bij de hulpverlening (altijd in overleg en met toestemming van de klant). Het komt ook regelmatig voor dat een pastor of ambtsdrager samen met de klant naar het eerste gesprek komt.
  De Praktijk verzorgt lezingen voor catechisaties, scholen op reformatorische grondslag en andere verenigingen van de verschillende kerkverbanden. Ook rust zij kerkraden van de verschillende kerkverbanden toe op het gebied van communicatie en andere vraagstukken.
  De Praktijk heeft een nauw samenwerkingsverband met Diaconaal Gasthuis De Oase te Ouddorp.

Er zijn nog geen reviews geplaatst.

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192