Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland

Alblasserdam
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Psycholoog
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Relatietherapie
  • Kinder- en jeugdpsycholoog
  • Jeugdzorg
  • Pedagoog
 • Thematiek
  • Angstproblemen
  • Arbeid
  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsrelaties
  • Autisme
  • Beroepskeuze
  • Burn out
  • Depressie
  • Dwangproblemen
  • Eetverslaving
  • Familierelaties
  • Fobie
  • Geestelijke gezondheid
  • Generatieconflict
  • Hooggevoeligheid
  • Hyperactiviteit
  • Identiteit
  • Levensbeschouwing
  • Oorlogstrauma
  • Opvoeding
  • Overspannen
  • Paniekstoornis
  • Partnerrelatie
  • Relatie met broer / zus
  • Relatie met derden
  • Relatie met kind(eren)
  • Relatie met ouders
  • Relatie met partner
  • Relatie met volwassen kind(eren)
  • Relatieproblemen
  • Rouw
  • Slachtoffer van een misdrijf
  • Slachtoffer van een ongeval
  • Sociaal isolement
  • Somberheid
  • Subassertiviteit
  • Verkrachting
  • Verlies
  • Verwerking algemeen
  • Verwerking geweld
  • Verwerking misbruik
  • Verwerking mishandeling
  • Zelfvertrouwen
  • Zwak zelfbeeld
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Echtpaartherapie
  • Familietherapie
  • Gezinstherapie
  • Individuele therapie
  • Psychotherapie
  • Relatietherapie
  • Kortdurende behandeling
  • Gedragstherapie
  • Psycho-sociale hulpverlening
  Lees meer
 • Registraties
  • NIP psycholoog
  • NFG register
  • RBCZ
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Nederlands Instituut van Psychologen
  • Nederlands Mediation Instituut
  • Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten
  • Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen
 • Introductie
  Welkom bij onze praktijk. Wij bieden identiteit bewuste begeleiding en behandeling aan mensen met psychosociale en psychologische vragen en problemen. Uw vraag is hierbij leidend.
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Financiering
  RPN hanteert een tarief van € 87,50,- (inclusief BTW) per consult (duur van een consult is drie kwartier met een uitloop tot één uur). Indien u verzekerd bent kan dit regelmatig betaald worden uit het aanvullende pakket van de zorgverzekering. Hieronder vindt u de tarieven op een rij:

  Consult: € 87,50,-
  Dubbel Consult: € 175,-
  Persoonlijk diagnostisch onderzoek: € 87,50,- per uur.
  Telefonisch Consult per kwartier: € 21,88

  Wij raden u aan, voordat de hulpverlening begint, bij uw eigen zorgverzekeraar na te gaan of deze onze behandeling/begeleiding vergoedt. De volgende lidmaatschappen zijn van toepassing:

  Nederland Instituut voor Psychologen (NIP). Registratie als PSYCHOLOOG NIP.
  Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).
  Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Geregistreerd lid.
  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
  Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP).

  Door bovenstaande lidmaatschappen kunt u onze zorg bij een aanvullende verzekering (deels) vergoed krijgen bij de volgende zorgverzekeraars:

  Op basis van CVPPP lidmaatschap: Pro Life (DVZ) (in de aanvullende verzekeringen)

  Op basis van NFG lidmaatschap: AEVITAE, Anderzorg (Menzis), Azivo Zorgverzekeraar (Menzis), Avéro Achmea, Besured, Bewuz zorgverzekerd, CZ, CZ direct, De Friesland Zorgverzekeraar, De Goudse Verzekeringen, Delta Lloyd, IAK (indien ondergebracht bij VGZ, CZ, Menzis of ONVZ), FBTO, IZA Zorgverzekeraar, IZA Cura, IZZ Zorgverzekeraar, IZA-Cura, Kiemer Zorgverzekeraar, Lancyr, Menzis, National Academic, OHRA, ONVZ Zorgverzekeraar, Zorgverzekeraar OZF, PMA (product Menzis), PNO zorg, Promovendum, Univé Zorgverzekeraar, UMC Zorgverzekering, VGZ Zorgverzekeraar, VVAA, Zekur, Zilveren Kruis Let op: uw verzekeringsvorm is hierbij van belang. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

  Onze AGB gegevens (AGB-Code):

  Praktijkcode Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland: 94066526
  Persoonlijke codes dhr. drs. J.C. de Jonge: 94009014 / 90111211
  Persoonlijke code mw. drs. M.J. de Jonge: 94009100

  Wanneer de kosten van de hulpverlening geheel voor uw eigen rekening komen en dit problemen bij u geeft, proberen wij hiervoor een oplossing te vinden. Zo nodig wordt er contact opgenomen met de diaconie van uw kerkelijke gemeente.
 • Werkgebied
  Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland is een vrijgevestigde praktijk met als belangrijk kenmerk de identiteitgebonden hulpverlening. De praktijk is gevestigd in Alblasserdam. Binnen de hulpverlening is er aandacht voor levens- en geloofsvragen, waarbij vanuit en gebaseerd op Gods Woord nagedacht wordt over een antwoord en/of hulpwijze.
 • Vestigingen


 • Wijze van aanmelden
  Telefonisch Email Eventueel met verwijzing van de huisarts.
 • Werktijden
  Overdag van Maandag tot en met Vrijdag
 • Gespecialiseerd in:
  Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland biedt identiteit bewuste hulp in de vorm van begeleiding en behandeling van mensen met o.a.: Relatieproblemen; zoals tussen man en vrouw, tussen ouder en kind of tussen werkgever en werknemer Opvoedingsvragen/-problemen; over bijvoorbeeld het omgaan met emoties van kinderen of hoe te handelen bij bepaald (ongewenst) gedrag Gezins- en huwelijksproblemen; zoals conflicten in het gezin en huwelijk Persoonlijke problematiek; zoals depressie, angst, onzekerheid, geslotenheid, somberheid, moeite met het uiten van gevoelens, identiteitsvragen Traumaverwerking; (o.a. middels EMDR) bij PTSS of andere verwerkingsproblemen (o.a. misbruik of jeugdtrauma’s) Arbeidsproblemen; zoals burn-out, conflicten met de werkgever Rouwverwerking en -begeleiding Ontwikkelingsstoornis; zoals ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en AD(H)D Psychologisch onderzoek/Diagnostiek bij volwassenen en kinderen In de regel vinden behandelingen plaats in onze praktijk. Uitzonderingen hierop zijn thuisbegeleidingen bij bijvoorbeeld opvoedingondersteuning of ontwikkelingsproblematiek, wat in een aantal gevallen middels een PGB (Persoonsgebonden Budget) gefinancierd wordt.
 • Identiteit
  Reformatorisch
 • Percentage christenen onder cliënten:
  90
 • Grondslag / doelstelling
  Medewerkers van Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland aanvaarden de Bijbel, het Woord van God, als de enige grondslag voor leer en leven. Daarbij onderscheiden ze de reformatorische belijdenisgeschriften (de Drie Formulieren van Enigheid) als op de Bijbel gegrond. Bij al de facetten van het werk van Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland is het Woord van God richtinggevend. Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland streeft naar een duidelijk herkenbare christelijke identiteit, waarbij een juiste wisselwerking tussen kwaliteit en identiteit beoogd wordt.

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Christelijke identiteit
  De hulpverlener communiceert zijn/haar identiteit door middel van de website en/of een folder. Hij/zij geeft aan een levende relatie met God te hebben en belijdt dat hij/zij de bijbel ziet als het Woord van God.
  https://www.rpnederland.nl/kwaliteit-en-identiteit/
 • Christelijke werkwijze
  De hulpverlener communiceert door middel van een website en/of folder op welke wijze het christelijk geloof zijn/haar werkwijze beïnvloedt of mede gestalte geeft.
  https://www.rpnederland.nl/kwaliteit-en-identiteit/
 • Afstemming werkwijze
  De hulpverlener stemt zijn/haar werkwijze af op de levensbeschouwelijke identiteit van de cliënt.
  Bij al de facetten van het werk van RPN is het Woord van God richtinggevend. Wij streven naar een duidelijk herkenbare christelijke identiteit, waarbij een juiste wisselwerking tussen kwaliteit en identiteit beoogd wordt. Hoe wij de christelijke identiteit vorm geven in het behandeltraject stemmen wij met u af in het
  intakeproces en leggen we, indien gewenst, vast in het behandelplan.
55
21 februari 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Goed en deskundig geholpen. Ook is de praktijk laagdrempelig.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192