RST Zorgverleners

Ridderkerk
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Verpleegkundige
  • Thuiszorg
  • Kraamzorg
  • Palliatieve zorg
 • Thematiek
  • Verpleging
  • Verzorging
 • Werkwijze
  • Verpleging
  • Verzorging
 • Registraties
  • HKZ
  • BIG
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  -
 • Introductie
  Het hoofdkantoor is gevestigd in Barneveld. RST Zorgverleners Postbus 154 3770 AD Barneveld Tel. 0342-422324
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan bij u thuis.
 • Financiering
  Thuiszorg: WLZ, ZVW, PGB en Particulier
  Kraamzorg: via zorgverzekeraar
 • Werkgebied
  Geheel Nederland
 • Vestigingen


 • Wijze van aanmelden
  Telefonisch: 0342-422324 Via internet: www.rstzorg.nl
 • Werktijden
  Kantoortijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-16.45 uur
 • Gespecialiseerd in:
  Thuiszorg en Kraamzorg
 • Identiteit
  Reformatorisch
 • Percentage christenen onder cliënten:
  90
 • Grondslag / doelstelling
  RST Zorgverleners staat voor Identiteit & Kwaliteit. De organisatie ziet het duidelijk als haar taak zorg te verlenen aan cliënten die zich tot de reformatorische gezindte rekenen. In die gezinnen heeft de Bijbel een centrale plaats, wat tot uitdrukking komt in een christelijke levensstijl. RST Zorgverleners stelt door middel van professionele thuiszorg de zorgvrager in staat de zelfstandige levenswijze zo goed mogelijk te herstellen en/of zo lang mogelijk te handhaven. Volgens een met de cliënt of diens vertegenwoordiger opgesteld plan zal binnen de gegeven mogelijkheden op een zo goed en efficiënt mogelijke wijze zorg worden verleend. De beschermwaardigheid van het leven staat daarbij voorop. Er wordt niet meegewerkt aan levensbeëindigend handelen en hulp bij zelfdoding. Palliatieve zorg maakt deel uit van de hulpverlening.

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Identiteit
  De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
 • Personeelsbeleid
  Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
 • Deelname netwerk
 • Communicatie
  De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
 • Bestuurders en grondslag
  De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
 • Christelijke cultuur
  Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.

Er zijn nog geen reviews geplaatst.

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192