Stichting Philadelphia Zorg - Locatie De Handpalm

Bleskensgraaf
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Gehandicaptenzorg
  • Thematiek
   • Handicap
   • Werkwijze
    • Verpleging
    • Verzorging
    • Begeleid wonen
    • Telefonische hulpverlening
   • Registraties
    • HKZ
    • ISO
   • Lidmaatschap beroepsverenigingen
    -
   • Introductie
    Philadelphia is een landelijke zorginstelling. Wij begeleiden mensen met een verstandelijke beperking en willen dat onze cliënten mede dankzij ons werk gelukkig kunnen zijn. En het beste uit zichzelf kunnen halen. Wij doen ons werk vanuit een christelijke visie. Met hart en ziel, elke dag weer. En met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en professionaliteit. Kijk voor meer informatie op www.philadelpia.nl. Philadelphia gaat uit van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt als het gaat om zorg, wonen, werken, leren, dagbesteding en welzijn. In 1995 is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de vereniging Op weg met de ander en Stichting Philadelphia Zorg. Deze is op 24 mei 2006 vernieuwd en is een Handreiking over het opzetten en beheren van ouderinitiatieven voor woon- en logeervoorzieningen opgesteld. In deze locaties wordt gewoond en gewerkt vanuit een duidelijke christelijke identiteit. De Bijbel, als het Woord van God, is daarbij de leidraad.
   • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
   • Financiering
    Om in aanmerking te komen voor begeleiding van Philadelphia, heb je een indicatie nodig. Daarvoor kun je terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt voor welke en voor hoeveel zorg je financiering krijgt. Deze zorg wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

    Voor sommige zaken, zoals een parkeerplaats, een rolstoel of een verhuisurgentie, kun je bij je gemeente terecht. Dit soort voorzieningen valt namelijk onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

    Als je bij ons zorg afneemt, dan kan dat als ‘Zorg in Natura’, of via persoonsgebonden budget (pgb). Kies je voor ‘Zorg in Natura’, dan krijg je hulp van een zorgkantoor dat de zorg regelt. De kosten van de zorg worden rechtstreeks aan de zorgverlener betaald. Met een pgb krijgt je een geldbedrag waarmee je zelf de zorg of de begeleiding betaalt. Je kiest dan zelf je zorgverlener uit en maakt afspraken over welke zorg er nodig is, wanneer en voor hoeveel uur.
   • Werkgebied
    Philadelphia is een landelijke zorginstelling met ruim 500 locaties.
   • Vestigingen


   • Wijze van aanmelden
    Het cliëntbureau geeft u advies over informatie wonen, (leren) werken, dagbesteding, opvang of logeren. U kunt bellen naar 0800-0830 of mailen naar clientbureau@philadelphia.nl. Op onze website kunt u daarnaast een contactformulier invullen of het aanmeldformulier downloaden en invullen.
   • Werktijden
    Het cliëntbureau is geopend van maandag t/m donderdag van 08:30-17:30 en op vrijdag van 8:30-17:00.
   • Gespecialiseerd in:
    De locatie is voor mensen met: aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap, auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking, licht verstandelijke handicap, meervoudige handicap en een verstandelijke handicap.
   • Identiteit
    Protestants Christelijk
   • Percentage christenen onder cliënten:
    100
   • Grondslag / doelstelling
    De Handpalm bestaat uit wonen voor Jeugd en wonen voor Volwassenen. Op de Handpalm Kinderen & Jeugdigen wonen zes bijzondere kinderen. De kinderen die hier wonen zijn doorgaans tussen de acht en achttien jaar oud. We hebben een gezellige woonkamer en een tuin om in te spelen. Met elkaar delen we twee badkamers. Voor je fiets hebben wij een inpandige berging waar hij veilig staat. Als je in een rolstoel zit of moeilijk kunt lopen dan is dat bij ons geen probleem, wij hebben namelijk geen drempels in onze woning. De kinderen die in de Handpalm wonen hebben verschillende beperkingen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het syndroom van Down, autisme, ADHD of een andere beperking. Op de Handpalm Volwassen locatie wonen 10 volwassen personen. We hebben een gezamenlijke gezellige woonkamer en een balkon waar we met elkaar eten , elkaar ontmoeten en gezamenlijke activiteiten ondernemen. Voor je fiets hebben wij een inpandige berging waar hij veilig staat. Als je in een rolstoel zit of moeilijk kunt lopen dan is dat bij ons geen probleem, wij hebben namelijk geen drempels in onze woning en een lift. De volwassen personen die in de Handpalm wonen hebben verschillende beperkingen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het syndroom van Down, autisme, ADHD of een andere beperking. Voor de ondersteuning staat een betrokken en enthousiast team klaar met begeleiders en een orthopedagoog. Het team ondersteunt de kinderen bij het opgroeien en het ontwikkelen van vaardigheden. Daarnaast staat het ontdekken van je eigen identiteit centraal in de begeleiding; wie ben ik en wat wil ik? De Handpalm is een modern huis in een leuke straat. Iedereen heeft zijn eigen slaapkamer. Natuurlijk doen we ook veel samen. We eten en drinken met elkaar, of gaan met elkaar naar de dorpsspeeltuin of bibliotheek. Overdag gaan alle kinderen naar school. We hebben een samenwerkingsverband met de landelijke vereniging ‘Op Weg met de Ander’ en de Vrienden van woon- en logeervoorzieningen Alblasserwaard ondersteunen ons. Dit doen ze met fondswerving en sponsoring. Voor de ouders is er een medezeggenschapsgroep. Omdat je op de Handpalm Kinderen & Jeugdigen kan wonen totdat je achttien bent gaan wij, als je ouder wordt, met jou en je ouders nadenken over een volwassenwoning waar je je thuis zult voelen.

   Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

   • Identiteit
    De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
   • Personeelsbeleid
    Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
   • Deelname netwerk
   • Communicatie
    De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
   • Bestuurders en grondslag
    De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
   • Christelijke cultuur
    Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.

   Er zijn nog geen reviews geplaatst.

   Schrijf een beoordeling

   Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
   Deskundigheid

   Ik ben deskundig geholpen.

   Vertrouwen

   Ik voelde me op m’n gemak.

   Identiteit

   Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

   Resultaat

   Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

   Tevredenheid

   Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

   Reactie
   Naam
   Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
   E-mailadres
   Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
    

   Stuur door

   Naam ontvanger
   E-mailadres ontvanger
   Uw e-mailadres
   Typ een bericht Niet verplicht
    
   192