Zorgcombinatie Interzorg

Ferwerd

Bekijk beschikbare vacatures

Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Maatschappelijk werk
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Pastorale zorg
  • Zorgcentrum
  • Verzorgende
  • Verpleegkundige
  • Thuiszorg
  • Palliatieve zorg
  Lees meer
 • Thematiek
  -
 • Werkwijze
  • Creatieve therapie
  • Dagbehandeling
  • Echtpaartherapie
  • Familietherapie
  • Financiële hulpverlening
  • Gezinstherapie
  • Groepstherapie
  • Individuele therapie
  • Maatschappelijk werk
  • Relatietherapie
  • Verpleging
  • Verzorging
  • Kortdurende behandeling
  • Gedragstherapie
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Pastorale begeleiding
  • Telefonische hulpverlening
  Lees meer
 • Registraties
  • HKZ
  • BIG
  • Beroepsregister Maatschappelijk Werkers
  • Register VGVZ
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  -
 • Introductie
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Financiering
 • Werkgebied
  Stichting Zorgcombinatie Interzorg is gevestigd in Ferwert en heeft als werkgebied Noord Fryslân. Het Woonzorgcentrum heeft 89 bewonersplaatsen waarvan 30 verpleeghuisbedden. Daarnaast bieden wij extramurale zorg in zgn. aanleunwoningen.
  De afdeling Thuiszorg heeft momenteel ca. 735 cliënten en biedt thuiszorg in al haar facetten (AWBZ- en WMO-gefinancierd) in alle gemeenten in Noord Friesland.
  Het Algemeen en School Maatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan mensen met praktische en psychosociale problemen. U kunt ons inschakelen wanneer u bepaalde zaken zelf niet meer kunt oplossen. Samen met onze maatschappelijk werkers onderzoekt u de mogelijkheden, in plaats van de onmogelijkheden. U kunt met veel vragen bij ons terecht, bijvoorbeeld over financiële problemen, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, gezondheidsproblemen of problemen op het werk of met officiële instanties. Ook ingrijpende gebeurtenissen zoals het verlies van een dierbare kunnen een aanleiding zijn om ons in te schakelen. Wij bieden hulp vanuit een christelijke levensovertuiging waarbij betrokkenheid en zorg voor onze naaste centraal staan. In alle gevallen is er aandacht voor uw levensbeschouwing.
 • Vestigingen


 • Wijze van aanmelden
  Woonzorgcentrum: Huisarts, of medisch specialist Thuiszorg V&V: geen doorverwijzing nodig Thuiszorg WMO: geen doorverwijzing nodig Thuisbegeleiding: via gebiedsteam gemeente AMW: via gebiedsteam gemeente Maaltijdservice aan Huis: geen doorverwijzing nodig
 • Werktijden
  24 uur per dag bereikbaar via 088 518 0200 kantoortijden 8.00 - 16.30 uur
 • Identiteit
  Protestants Christelijk
 • Percentage christenen onder cliënten:
  80
 • Grondslag / doelstelling
  Zorgvisie De identiteit van Interzorg vindt haar basis in het christelijk geloof en manifesteert zich in onze handelswijze waarbij solidariteit en naastenliefde centraal staan. Belangrijke waarden hierbij zijn; aandacht, betrokkenheid, respect, medezeggenschap en priva-cy, met als doel een bijdrage te leveren aan cliënten om een zo goed mogelijk leven te ervaren. De regie van de gebruiker over het eigen leven is uitgangspunt in de zorg-, hulp- en dienstver-lening van Interzorg. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor haar eigen leven. Interzorg levert een geïntegreerd aanbod van hulp en dienstverlening aan de mens in zijn of haar directe leefomgeving. Dit om de eigen zelfstandigheid, gezondheid en kwaliteit van het leven zo optimaal mogelijk te houden. Gezondheid wordt hierbij niet slechts beschouwd als afwezigheid van ziekte en gebrek, maar een toestand van lichamelijk, geestelijk en maatschap-pelijk welzijn. Zorg-, hulp- en dienstverlening zijn dan ook, waar nodig, gericht op zowel lichamelijke, psychi-sche, sociale en levensbeschouwelijke aspecten. Belangrijk is de houding van onze medewerkers naar de cliënten toe. Ondanks de lichamelijke, psychische of geestelijke afhankelijkheid van een cliënt, dient de relatie tussen cliënt en mede-werkers gebaseerd te zijn op gelijkwaardigheid. Respect en erkenning liggen aan de basis van een goede houding en verhouding. Interzorg wil een lerende organisatie zijn die haar doelen realiseert door te investeren in kennis en deskundigheid, communicatie en multidisciplinaire samenwerking, innovatie en controle op het naleven van afspraken. Daarbij spelen externe invloeden zoals maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving een belangrijke rol. Interzorg wil zich in de regio duidelijk positioneren en een kwalitatief goed aanbod bieden van wonen, welzijn en zorg. Dit dient op een maatschappelijk verantwoorde wijze plaats te vinden. Daarnaast wil Interzorg een gezond bedrijf zijn en een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven

Er zijn nog geen reviews geplaatst.

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192