Schuilplaats - DMW Huizen

Huizen
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Maatschappelijk werk
  • Psychosociaal therapeut
 • Thematiek
  • Angstproblemen
  • Burn out
  • Depressie
  • Familierelaties
  • Geestelijke gezondheid
  • Hooggevoeligheid
  • Hoogsensitief
  • Huiselijk geweld
  • Identiteit
  • Levensbeschouwing
  • Opvoeding
  • Overspannen
  • Pesten
  • Relatie met partner
  • Relatie met volwassen kind(eren)
  • Rouw
  • Sociaal isolement
  • Somberheid
  • Subassertiviteit
  • Verlies
  • Verwerking algemeen
  • Verwerking misbruik
  • Zelfvertrouwen
  • Zwak zelfbeeld
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Echtpaartherapie
  • Individuele therapie
  • Maatschappelijk werk
  • Kortdurende behandeling
  • Psycho-sociale hulpverlening
 • Registraties
  -
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  -
 • Introductie
  Het DMW begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt onze belangrijkste drijfveer om ons in te zetten voor de mensen die hulp bij ons vragen. We zetten onze vakkennis en deskundigheid in om onze cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen.
 • Deze zorgverlener biedt Online hulpverlening aan.
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Financiering
  De hulpverlening in Huizen wordt (financieel) mogelijk gemaakt door kerken in Huizen. Om de hulpverlening van DMW Huizen mogelijk te maken geldt daarnaast vanaf 1 maart 2021 een eigen bijdrage van €25,00 per gesprek. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je, zodat we samen met jou naar een oplossing kunnen zoeken.
 • Werkgebied
  Inwoners van Huizen
 • Vestigingen


 • Wijze van aanmelden
  Voor meer informatie en/of hulpaanvragen houdt DMW Huizen elke werkdag tussen 8.30 en 10.00 uur een telefonisch spreekuur op het nummer 0318 - 547870. U heeft rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen gaan zien. Hulpaanvragen kunnen ook schriftelijk ingediend worden vis de website. U kunt ook de plaatselijke hulpverlener bellen voor informatie en/of aanmelding.
 • Werktijden
  Op de dinsdag.
 • Identiteit
  Protestants Christelijk
 • Percentage christenen onder cliënten:
  85
 • Grondslag / doelstelling
  De psychosociale hulpverlening van het Diaconaal Maatschappelijk Werk Scherpenzeel biedt hulp aan mensen in nood. De hulp wordt verleend vanuit de overtuiging dat de Bijbel als onfeilbaar Woord van God het richtsnoer is voor heel het leven.

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Identiteit
  De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
 • Personeelsbeleid
  Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
 • Deelname netwerk
 • Communicatie
  De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
 • Bestuurders en grondslag
  De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
 • Christelijke cultuur
  Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.

Er zijn nog geen reviews geplaatst.

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192