De Hoop ggz – Kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Dordrecht
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Jeugdhulp
  • Kinder- en jeugdpsycholoog
 • Thematiek
  -
 • Werkwijze
  -
 • Registraties
  -
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Associatie van Christelijke Counselors
  • Centrum voor Pastorale Counseling
  • Viteria
 • Introductie
  Een klinische behandeling duurt 14 weken. In een groep van maximaal tien jongeren verblijf je dag en nacht in onze kliniek ‘de Optimist’. Ook hier wissel je (groeps)behandeling af met dagdelen waarop je naar onze interne school gaat. Als je op de kliniek wordt opgenomen, kijken we op welke afdeling jij het beste past. Over het algemeen zullen wij na de intake starten met een poliklinisch traject. Mocht blijken dat de zorgen en problemen die er bij jou spelen vragen om een meer intensieve aanpak, dan kan jouw behandeling worden opgeschaald naar een deeltijdbehandeling of klinische behandeling.
 • Bij deze zorgverlener kunt u terecht voor een verblijf op locatie van de zorgverlener (intramuraal).
 • Financiering
  Jeugdwet
 • Werkgebied
 • Vestigingen


 • Wijze van aanmelden
 • Werktijden
 • Identiteit
  Overig
 • Percentage christenen onder cliënten:
  50
 • Grondslag / doelstelling
  De Hoop is een christelijke ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en verslavingsproblemen. Poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling behoren tot de mogelijkheden. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen.

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Identiteit
  De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
 • Personeelsbeleid
  Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
 • Deelname netwerk
 • Communicatie
  De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
 • Bestuurders en grondslag
  De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
 • Christelijke cultuur
  Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.
55
26 april 2022 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Kinder en jeugd kliniek is ontzettend goed. Ben daar echt goed begeleid en door iedere hulpverlener goed geholpen. Je wordt serieus genomen, ouders worden goed betrokken bij de behandeling. En de christelijke identiteit is in alles te merken maar wordt niet opgedrongen. En…heel fijn, er zijn geen lange wachtlijsten.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192