Huis van Hoop – locatie Zustersteeg (Gorinchem)

Gorinchem
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Begeleid / beschermd wonen
  • Thematiek
   • Huisvesting
   • Werkwijze
    • Begeleid wonen
    • Registraties
     • HKZ
     • Lidmaatschap beroepsverenigingen
      • Associatie van Christelijke Counselors
      • Centrum voor Pastorale Counseling
      • Viteria
     • Introductie
      Huis van Hoop Zustersteeg beschikt over 12 zorgplekken binnen het concept Beschut Wonen. Het is onderdeel van De Hoop ggz. De bewoners delen per tweetal een woning. ‘Beschut wonen’ wordt gezien als een woonvorm waar structuur, bescherming en veiligheid wordt geboden. In deze woonvorm wonen ook andere inwoners met een vergelijkbare ondersteuningsvraag.
     • Bij deze zorgverlener kunt u terecht voor een verblijf op locatie van de zorgverlener (intramuraal).
     • Financiering
     • Werkgebied
     • Vestigingen


     • Wijze van aanmelden
     • Werktijden
     • Identiteit
      Overig
     • Percentage christenen onder cliënten:
      50
     • Grondslag / doelstelling
      De Hoop is een christelijke ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en verslavingsproblemen. Poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling behoren tot de mogelijkheden. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen.

     Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

     • Identiteit
      De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
     • Personeelsbeleid
      Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
     • Deelname netwerk
     • Communicatie
      De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
     • Bestuurders en grondslag
      De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
     • Christelijke cultuur
      Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.

     Er zijn nog geen reviews geplaatst.

     Schrijf een beoordeling

     Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
     Deskundigheid

     Ik ben deskundig geholpen.

     Vertrouwen

     Ik voelde me op m’n gemak.

     Identiteit

     Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

     Resultaat

     Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

     Tevredenheid

     Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

     Reactie
     Naam
     Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
     E-mailadres
     Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
      

     Stuur door

     Naam ontvanger
     E-mailadres ontvanger
     Uw e-mailadres
     Typ een bericht Niet verplicht
      
     192