Huis van Hoop – locatie Danshof (Gorinchem)

Gorinchem
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Begeleid / beschermd wonen
  • Thematiek
   • Huisvesting
   • Werkwijze
    -
   • Registraties
    • HKZ
    • Lidmaatschap beroepsverenigingen
     • Associatie van Christelijke Counselors
     • Centrum voor Pastorale Counseling
     • Viteria
    • Introductie
     Huis van Hoop Danshof beschikt over 12 zorgplekken binnen het concept Beschut Wonen. Het is onderdeel van De Hoop ggz. De bewoners delen per tweetal een woning. ‘Beschut wonen’ wordt gezien als een woonvorm waar structuur, bescherming en veiligheid wordt geboden. In deze woonvorm wonen ook andere inwoners met een vergelijkbare ondersteuningsvraag.
    • Bij deze zorgverlener kunt u terecht voor een verblijf op locatie van de zorgverlener (intramuraal).
    • Financiering
    • Werkgebied
    • Vestigingen


    • Wijze van aanmelden
    • Werktijden
    • Identiteit
     Overig
    • Percentage christenen onder cliënten:
     50
    • Grondslag / doelstelling
     De Hoop is een christelijke ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en verslavingsproblemen. Poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling behoren tot de mogelijkheden. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen.

    Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

    • Identiteit
     De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
    • Personeelsbeleid
     Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
    • Deelname netwerk
    • Communicatie
     De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
    • Bestuurders en grondslag
     De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
    • Christelijke cultuur
     Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.

    Er zijn nog geen reviews geplaatst.

    Schrijf een beoordeling

    Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
    Deskundigheid

    Ik ben deskundig geholpen.

    Vertrouwen

    Ik voelde me op m’n gemak.

    Identiteit

    Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

    Resultaat

    Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

    Tevredenheid

    Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

    Reactie
    Naam
    Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
    E-mailadres
    Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
     

    Stuur door

    Naam ontvanger
    E-mailadres ontvanger
    Uw e-mailadres
    Typ een bericht Niet verplicht
     
    192