Gesprekslocatie Zwolle

Zwolle
9.9/10
23 beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Maatschappelijk werk
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Mediation
  • Jeugdzorg
 • Thematiek
  • Burn out
  • Echtscheiding
  • Eenzaamheid
  • Familierelaties
  • Geestelijke gezondheid
  • Identiteit
  • Incest
  • Opvoeding
  • Overspannen
  • Partnerrelatie
  • Pesten
  • Relatie met broer / zus
  • Relatie met derden
  • Relatie met kind(eren)
  • Relatie met ouders
  • Relatie met partner
  • Relatie met volwassen kind(eren)
  • Relatieproblemen
  • Rouw
  • Seksverslaving
  • Sociaal isolement
  • Somberheid
  • Subassertiviteit
  • Verlies
  • Verwerking algemeen
  • Verwerking geweld
  • Verwerking misbruik
  • Zelfvertrouwen
  • Zwak zelfbeeld
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Echtpaartherapie
  • Individuele therapie
  • Maatschappelijk werk
  • Relatietherapie
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Mediation
 • Registraties
  • HKZ
  • Beroepsregister Maatschappelijk Werkers
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • Introductie
  Zie www.stichtingdevluchtheuvel.nl
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Financiering
  Zie voor de actuele tarieven onze website: www.stichtingdevluchtheuvel.nl
 • Werkgebied
  Landelijk werkend. Gesprekslocaties te Goes, Goeree-Overflakkee, Dordrecht, Woerden, Amersfoort, Zwolle en Lelystad.
 • Vestigingen


 • Wijze van aanmelden
  Voor aanmeldingen en/of advies kunt u ons op werkdagen bereiken via tel. 0113 21 30 98. U kunt zich ook aanmelden via de website: www.stichtingdevluchtheuvel.nl
 • Werktijden
  Tijdens kantooruren.
 • Gespecialiseerd in:
  Problematiek in en rond huwelijk, gezin en opvoeding. Overige relatiebemiddeling. Psychische problemen. Identiteitsvragen.
 • Identiteit
  Reformatorisch
 • Percentage christenen onder cliënten:
  100
 • Grondslag / doelstelling
  De Vluchtheuvel staat voor het bieden van professionele, psychosociale zorg aan jongeren en volwassenen. Organisatie, hulpaanbod en hulpverlening worden in praktijk gebracht vanuit de christelijke levensbeschouwing. Deze is ontleend aan en gebaseerd op het Woord van God en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid.

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Identiteit
  De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
  De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
 • Personeelsbeleid
  Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
  De identiteit en doelstellingen van De Vluchtheuvel krijgen in sollicitatiegesprekken en bij aanname van stagiaires en vrijwilligers nadrukkelijk aandacht. Alle medewerkers worden gevraagd in theorie en praktijk de grondslag, Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, te onderschrijven. Binnen diverse overlegstructuren en door middel van toerustingsbijeenkomsten komt de vraag aan de orde hoe de identiteit in de hulpverlening en binnen de organisatie praktisch gemaakt kan worden.
 • Deelname netwerk
 • Communicatie
  De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
  https://stichtingdevluchtheuvel.nl/wie-zijn-wij/de-vluchtheuvel/identiteit
 • Bestuurders en grondslag
  De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
  Bij alle facetten van het werk van De Vluchtheuvel is het Woord van God richtinggevend. Dat heeft consequenties voor toezichthouders, de bestuurder, leidinggevenden en medewerkers van de organisatie. Zij onderschrijven niet alleen de christelijke grondslag, maar willen deze ook in woord en daad uitdragen. Dit wordt voor een belangrijk deel vormgegeven door de medewerkers. Zij zijn zich bewust dat zij hun werk doen Coram Deo, voor Gods aangezicht. In het besef van de opdracht om God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf.
 • Christelijke cultuur
  Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.
  De wijze waarop de medewerkers van De Vluchtheuvel met elkaar en met cliënten omgaan wordt gekenmerkt een dienstbare, respectvolle en loyale houding. In de praktijk ervaren hulpvragers soms spanningen tussen de Bijbelse norm en de gebrokenheid die zij ervaren. Daarvan zijn er vanuit de praktijk van de hulpverlening veel voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan verstoorde huwelijksrelaties, overspel, seksueel misbruik, verslaving of verwaarlozing van het ouderschap. Dit vraagt om van hulpverleners een veelzijdige benadering van psychosociale problemen. Altijd open en duidelijk. Soms confronterend! Maar vooral bewogenheid, zoals Jezus Zelf, de scharen ziende, met innerlijke ontferming over hen bewogen was. Dat is de grondhouding voor de medewerkers van De Vluchtheuvel. Zonde wordt nooit goedgepraat, maar de mens nooit afgewezen. Dat zorgt voor een open cultuur, waarin medewerkers onderling de bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken.

Gemiddelde beoordeling: 9.9/10

Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

55
02 mei 2023 - Goedgekeurd door de redactie

Ik voelde me al snel vertrouwd. Voor mijn hulp na trauma/ervaring en overspel werd ik goed geholpen. Door het vat van zelfwaardering toe te passen kon ik weer positief gaan denken. Het heeft me heel goed geholpen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.8/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review. Goed om te lezen dat het helpend is geweest.

55
29 november 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Zeker wel

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw positieve reactie.

55
17 januari 2022 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik wist precies waarvoor ik kwam en wist zo ook nagenoeg zeker dat de therapie zou aanslaan wat het ook deed.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review en fijn om te lezen dat de therapie aansloeg.

35
17 januari 2022 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Het is fijn dat een organisatie zoals De Vluchtheuvel bestaat. We hebben enorm veel geleerd in de afgelopen periode.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
6.2/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review - fijn om te lezen!

45
13 januari 2022 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Nadat er sprake was van overspel in ons huwelijk zijn we in therapie gegaan bij De Vluchtheuvel. Onze hulpverlener hield ons regelmatig een spiegel voor. Dat was soms heel confronterend maar absoluut nodig en helpend. We zijn hem dankbaar voor de openheid en de eerlijkheid die er was. Daarnaast hebben we gemerkt dat hij altijd het beste met ons voor had en dat heeft ons goed gedaan. We hebben o.a. gewerkt met de methode EFT en daar hebben we erg veel van geleerd. We zijn nu weer gelukkig in onze relatie en als individu. Daarnaast hebben we tools meegekregen die we de rest van ons leven kunnen gebruiken. Bedankt voor alles!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.2/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw uitgebreide review. Goed om te lezen en we wensen u alle goeds voor de toekomst toe.

55
12 januari 2022 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik wist van te voren wat ik kon verwachten en het resultaat was er ook precies naar! Zeer goed dus.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review en fijn dat u een goede ervaring heeft.

45
15 december 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Wij zijn blij en dankbaar voor de hulp de we hebben gekregen. Dit heeft ons huwelijk verdiept en daardoor zijn we samen weer gelukkig.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review en dat het u samen gelukkiger maakt.

55
13 december 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

De eerste telefonische gesprekken hebben me al heel erg geholpen

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw positieve review en het delen van deze ervaringen.

55
28 oktober 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Betrokken en meelevend, vlot in reactie, goed bereikbaar, fijne gesprekken.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw positieve review!

45
15 juni 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

fijn om hulp te krijgen vanuit een organisatie met dezelfde christelijke identiteit, dit draagt bij aan wederzijds begrip.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw waardering en positieve ervaring om hulpverlening te ontvangen passend bij uw....

Dank voor uw waardering en positieve ervaring om hulpverlening te ontvangen passend bij uw identiteit.
Lees meer
55
10 mei 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Door de nuchtere kijk van mijn coach, de mooie inzichten, openheid en vertrouwen, kreeg ik steeds meer inzichten en rust! Je bent nooit uitgeleerd in het leven en problemen zullen er altijd zijn, maar hoe je ertegen aan kijkt en hoe je ermee omgaat dat bepaalt de uitkomst! Weer iets geleerd van het leven, op naar het volgende : special thanks to GJ!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw positieve waardering! Goed dat het helpend is in het leven leven.

55
11 november 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Perfecte begeleiding

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor het positieve review!

55
25 februari 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Na de Heere wil ik De Vluchtheuvel hartelijk danken voor de hulp die ik van jullie heb mogen ontvangen!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw positieve waardering en van harte Gods zegen toegewenst in uw leven!

55
07 november 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Netjes aan de telefoon geholpen

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
Reactie:

Goed om te lezen!

55
04 juni 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Echt professioneel geholpen. Fijne therapeuten.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw positieve review!

45
06 januari 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Onze dochter heeft deelgenomen aan een weerbaarheidstraining.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Mooi om te lezen en we wensen haar van harte toe dat ze het geleerde in de praktijk kan brengen....

Mooi om te lezen en we wensen haar van harte toe dat ze het geleerde in de praktijk kan brengen van het leven indien nodig.
Lees meer
45
02 januari 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik heb de mannengroep als zeer positief ervaren (ook al was het soms confronterend) en het is een aanrader voor een ieder die worstelt met een verslaving op seksueel gebied. Ik ben blij dat het 'pastorale' gedeelte niet volledig wordt vervangen door psychologie, ik hoop dat dit stand blijft houden.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.8/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review en de zeer positieve waardering. Uw wensen worden zeker meegenomen als er in....

Dank voor uw review en de zeer positieve waardering. Uw wensen worden zeker meegenomen als er in de toekomst een herziening nodig is.
Lees meer
45
18 december 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Goed geholpen door individuele gesprekken en groepsbehandeling Alleen miste ik het doorvragen over geloofszaken

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.6/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw positieve waardering - het feedback punt hebben we meegenomen in onze gesprekken....

Dank voor uw positieve waardering - het feedback punt hebben we meegenomen in onze gesprekken met de hulpverleners.
Lees meer
45
09 november 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Hele prettige en deskundige hulpverlening.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor het delen van uw ervaring!

45
22 september 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik voelde me begrepen en serieus genomen. Er werd deskundige hulp geboden, waarbij ik me volledig op mijn gemak voelde

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.8/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw positieve review!

45
24 juli 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben weer fijn geholpen. Blij dat ik nu weer verder kan met een stuk minder stress door het leven: hoe fijn!!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.8/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw positieve waardering en alle goeds toegewenst in uw leven!

55
24 juli 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

De hulp heeft me erg veel goed gedaan op eigenlijk alle terreinen van het leven (psychisch, sociaal, geestelijk, studie, houding, vrije tijd, seksualiteit etc) waarvoor nogmaals veel dank!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw positieve review!

55
30 april 2010 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

.

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192