Eleos - behandellocatie Amersfoort

Amersfoort
Geen beoordelingen
  • Soort zorgaanbieder
   • Psycho-sociale hulpverlening
   • Verliesbegeleiding
   • Psycholoog
   • Eerstelijnspsycholoog
   • Klinisch psycholoog
   • Psychotherapeut
   • Psychosociaal therapeut
   • Geestelijke gezondheidszorg
   • Psychiater
   • Seksuoloog
   • Relatietherapie
   • Contextueel therapie
   • Individuele therapie
   • Jeugdhulp
   • Kinder- en jeugdpsycholoog
   • Jeugdzorg
   • Speltherapie
   Lees meer
  • Problematiek
   • Angstproblemen
   • Anorexia
   • Autisme
   • Boulimia
   • Burn out
   • Dader van huiselijk geweld
   • Dader van misbruik
   • Depressie
   • Dwangproblemen
   • Echtscheiding
   • Eenzaamheid
   • Eetverslaving
   • Familierelaties
   • Fobie
   • Geestelijke gezondheid
   • Generatieconflict
   • Homofilie
   • Hoog gevoeligheid
   • Hoogbegaafdheid
   • Huiselijk geweld
   • Hyperaciviteit
   • Identiteit
   • Incest
   • Levensbeschouwing
   • Ongewenste intimiteit
   • Opvoeding
   • Overgewicht
   • Overspannen
   • Paniekstoornis
   • Partnerrelatie
   • Pedofilie
   • Pesten
   • Pornoverslaving
   • Psychiatrie
   • Relatie met broer / zus
   • Relatie met derden
   • Relatie met kind(eren)
   • Relatie met ouders
   • Relatie met partner
   • Relatie met volwassen kind(eren)
   • Relatieproblemen
   • Rouw
   • Seksuele problemen
   • Seksverslaving
   • Slachtoffer van een misdrijf
   • Slachtoffer van een ongeval
   • Sociaal isolement
   • Somberheid
   • Subassertiviteit
   • Tienermoeders
   • Verkrachting
   • Verlies
   • Verwerking algemeen
   • Verwerking geweld
   • Verwerking misbruik
   • Verwerking mishandeling
   • Vrouwenmishandeling
   • Zelfdoding
   • Zelfvertrouwen
   • Zwak zelfbeeld
   Lees meer
  • Werkwijze
   • Crisisopvang
   • Echtpaartherapie
   • Familietherapie
   • Gezinstherapie
   • Groepstherapie
   • Individuele therapie
   • Psychotherapie
   • Relatietherapie
   • Kortdurende behandeling
   • Gedragstherapie
   • Psycho-sociale hulpverlening
   • Begeleid wonen
   • Telefonische hulpverlening
   • EMDR
   • EFT
   Lees meer
  • Registraties
   -
  • Lidmaatschap beroepsverenigingen
   -
  • Introductie
   Eleos betekent ‘barmhartigheid’ of ‘ontferming’. Vanuit onze christelijke identiteit en in navolging van de Bijbelse oproep tot barmhartigheid bieden wij op deskundige en respectvolle wijze behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of psychosociale problemen.
  • Financiering
   Behandeling volwassenen:
   De bekostiging van de hulp die door Eleos wordt gegeven aan volwassenen die behandeling krijgen bij de ambulante zorg of in de (dag)kliniek, valt onder uw basisverzekering. Eleos is voor 2017 gecontracteerd door alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat onze cliënten bij Eleos terecht kunnen voor generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz. Het kan zijn dat u binnen uw polis niet alle kosten vergoed krijgt. Bekijk daarom altijd de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Let op: indien u 18 jaar of ouder bent geldt voor zorg in de basis-ggz en gespecialiseerde ggz het eigen risico van uw zorgverzekering.

   Behandeling jeugd (tot 18 jaar):
   De kosten van behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar bij de ambulante zorg of in de (dag)kliniek, worden vergoed door de gemeente, binnen de Jeugdwet. Hiervoor is een verwijzing van huisarts of wijkteam noodzakelijk. Eleos heeft contracten met veel gemeenten wat betreft de bekostiging van jeugd-ggz. Het is ook mogelijk om de zorg te bekostigen vanuit een pgb.

   Bent u niet verzekerd? Wie geen basisverzekering heeft, bijvoorbeeld vanwege gemoedsbezwaren, moet zelf de kosten van de hulpverlening betalen.

   Meer informatie over de kosten van onze hulpverlening vindt u op onze website.
  • Werkgebied
   Het werkgebied van deze locatie is Amersfoort e.o. Op deze locatie biedt Eleos basis-ggz en gespecialiseerde ggz aan volwassenen, kinderen en jongeren.
  • Vestigingen


  • Wijze van aanmelden
   Meer informatie over aanmelden vindt u op onze website. Bent u verwijzer? U kunt uw cliënt verwijzen via ZorgDomein.
  • Werktijden
   Maandag, donderdag en vrijdag: 8.30-17.00 uur. Dinsdag en woensdag: 8.30-21.00 uur. Gedurende de avondopenstelling is er een specifiek hulpaanbod. U kunt naar de mogelijkheden vragen bij uw behandelaar.
  • Gespecialiseerd in:
   Christelijke geestelijke gezondheidszorg
  • Identiteit
   Protestants Christelijk
  • Percentage christenen onder cliënten:
   90
  • Grondslag / doelstelling
   Binnen de christelijke gemeenschap staat Eleos in de gereformeerde traditie. Samen met de Bijbel vormen de gereformeerde belijdenisgeschriften de grondslag van de organisatie. Onze christelijke identiteit komt onder andere tot uitdrukking in: - het uitgaan van een christelijke visie op de mens, op het lijden en op zorg; - het hanteren van christelijke normen en waarden in combinatie met professioneel beroepsmatig handelen; - het betrekken van de christelijke geloofsovertuiging en -beleving van de cliënt bij de hulpverlening, waar dit de hulpverlening ten goede komt; - het nastreven van een goede afstemming tussen hulpverlening en kerkelijk pastoraat met erkenning van de eigen verantwoordelijkheden van beide terreinen; - het bevorderen van een christelijk leefmilieu, met name in verblijfssituaties zoals de kliniek en de woonvormen, o.a. door ruimte te geven aan gebed en Bijbellezen, het bijwonen van kerkdiensten, keuzes op het terrein van mediagebruik.
  FACEBOOK logo

  Stel uw vraag aan Eleos:

  Alleen de velden met een * zijn verplicht.
  NAAR AANBIEDERSCHRIJF EEN BEOORDELINGAndere locaties van deze aanbieder

  Behandellocatie Amersfoort
  receptie.amersfoort@eleos.nlContactpersoon

  45
  12 mei 2016 (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  eleos heeft ons toendertijd goed door een moeilijke periode heen geholpen

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  55
  02 mei 2016 (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  Zelf had ik de behoefte aan een hulpverlener met een christelijke identiteit, boven een algemene

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  25
  17 mei 2010 (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  Wij hebben voor onze zoon bewust gekozen voor Eleos. Als onderdeel van de hulp moest onze zoon een training krijgen, maar daarin kon Eleos zelf niet voorzien, moesten we alsnog via een andere school of zorgverlener regelen. Daarnaast kregen wij als ouders een aantal gesprekken. Dat hebben wij na 2 keer afgebroken waarop de psycholoog zei: "Dat begrijp ik wel, ik zie nl. geen punten waarop ik jullie op dit moment kan helpen" Op onze vraag waarom wij dan deze begeleiding toch aangeboden hadden gekregen was het antwoord, "Dat is bij ons standaard" Van een professionele (christelijke) zorgverlener zou je toch wel wat meer maatwerk mogen verwachten.

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  45
  02 juli 2009 (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  De christelijke identiteit van Eleos spreekt me erg aan. De wachttijden bij Eleos maken de organisatie helaas heel log. Voordat je daadwerkelijk geholpen kunt worden ging er bij ons bijna een jaar overheen en dat is wel erg lang. Ook een vervolgtraject kun je vaak niet via Eleos volgen en dat is jammer. Het contact dat je hebt opgebouwd gaat aan het eind van de diagnose verloren.

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  FACEBOOK logo

  Stel uw vraag aan Eleos:

  Alleen de velden met een * zijn verplicht.
  NAAR AANBIEDERSCHRIJF EEN BEOORDELINGAndere locaties van deze aanbieder

  Behandellocatie Amersfoort
  receptie.amersfoort@eleos.nlContactpersoon

  Schrijf een beoordeling

  Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
  Deskundigheid

  Ik ben deskundig geholpen.

  Vertrouwen

  Ik voelde me op m’n gemak.

  Identiteit

  Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

  Resultaat

  Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

  Tevredenheid

  Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

  Reactie
  Naam
  E-mailadres
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
   

  Stuur door

  Naam ontvanger
  E-mailadres ontvanger
  Uw e-mailadres
  Typ een bericht Niet verplicht
   
  192