Eleos - behandellocatie Woerden

Woerden
 
Geen beoordelingen
  • Soort zorgaanbieder
   • Geestelijke gezondheidszorg
   • Problematiek
    • Geestelijke gezondheid
    • Werkwijze
     -
    • Registraties
     -
    • Lidmaatschap beroepsverenigingen
     -
    • Introductie
     Eleos betekent ‘barmhartigheid’ of ‘ontferming’. Vanuit onze christelijke identiteit en in navolging van de Bijbelse oproep tot barmhartigheid bieden wij op deskundige en respectvolle wijze behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of psychosociale problemen.
    • Financiering
     Behandeling jeugd (tot 18 jaar):
     De kosten van behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar bij de ambulante zorg of in de (dag)kliniek, worden vergoed door de gemeente, binnen de Jeugdwet. Hiervoor is een verwijzing van huisarts of wijkteam noodzakelijk. Eleos heeft contracten met veel gemeenten wat betreft de bekostiging van jeugd-ggz. Het is ook mogelijk om de zorg te bekostigen vanuit een pgb.

     Bent u niet verzekerd? Wie geen basisverzekering heeft, bijvoorbeeld vanwege gemoedsbezwaren, moet zelf de kosten van de hulpverlening betalen.

     Meer informatie over de kosten van onze hulpverlening vindt u op onze website.
    • Werkgebied
     Het werkgebied van deze locatie is Woerden e.o. Op deze locatie biedt Eleos basis-ggz en gespecialiseerde ggz aan kinderen en jongeren.
     De behandellocatie in Woerden is gevestigde in het gebouw van Stichting Vluchtheuvel. Het is een nevenvestiging van Amersfooort. Dat betekent dat niet alle behandelingen kunnen plaatsvinden en dat post en telefoonverkeer via de vestiging in Amersfoort wordt verzorgd.
    • Vestigingen


    • Wijze van aanmelden
     Meer informatie over aanmelden vindt u op onze website. Bent u verwijzer? U kunt uw cliënt verwijzen via ZorgDomein. Let op: De verwijzing voor Woerden loopt op ZorgDomein via de hoofdvestiging in Amersfoort.
    • Werktijden
     Maandag 8:00-17:00 uur.
    • Gespecialiseerd in:
     Christelijke geestelijke gezondheidszorg
    • Identiteit
     Protestants Christelijk
    • Percentage christenen onder cliënten:
     90
    • Grondslag / doelstelling
     Binnen de christelijke gemeenschap staat Eleos in de gereformeerde traditie. Samen met de Bijbel vormen de gereformeerde belijdenisgeschriften de grondslag van de organisatie. Onze christelijke identiteit komt onder andere tot uitdrukking in: - het uitgaan van een christelijke visie op de mens, op het lijden en op zorg; - het hanteren van christelijke normen en waarden in combinatie met professioneel beroepsmatig handelen; - het betrekken van de christelijke geloofsovertuiging en -beleving van de cliënt bij de hulpverlening, waar dit de hulpverlening ten goede komt; - het nastreven van een goede afstemming tussen hulpverlening en kerkelijk pastoraat met erkenning van de eigen verantwoordelijkheden van beide terreinen; - het bevorderen van een christelijk leefmilieu, met name in verblijfssituaties zoals de kliniek en de woonvormen, o.a. door ruimte te geven aan gebed en Bijbellezen, het bijwonen van kerkdiensten, keuzes op het terrein van mediagebruik.
    FACEBOOK logo

    Stel uw vraag aan Eleos:

    Alleen de velden met een * zijn verplicht.
    NAAR AANBIEDERSCHRIJF EEN BEOORDELINGAndere locaties van deze aanbieder

    Behandellocatie Woerden
    receptie.amersfoort@eleos.nlContactpersoon

    Er zijn nog geen reviews geplaatst.

    FACEBOOK logo

    Stel uw vraag aan Eleos:

    Alleen de velden met een * zijn verplicht.
    NAAR AANBIEDERSCHRIJF EEN BEOORDELINGAndere locaties van deze aanbieder

    Behandellocatie Woerden
    receptie.amersfoort@eleos.nlContactpersoon

    Schrijf een beoordeling

    Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
    Deskundigheid

    Ik ben deskundig geholpen.

    Vertrouwen

    Ik voelde me op m’n gemak.

    Identiteit

    Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

    Resultaat

    Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

    Tevredenheid

    Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

    Reactie
    Naam
    E-mailadres
    Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
     

    Stuur door

    Naam ontvanger
    E-mailadres ontvanger
    Uw e-mailadres
    Typ een bericht Niet verplicht
     
    192