Eleos Thuisbegeleiding Zeeland

Kapelle
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Jeugdhulp
  • Jeugdzorg
 • Thematiek
  • Autisme
  • Burn out
  • Eenzaamheid
  • Familierelaties
  • Geestelijke gezondheid
  • Hyperactiviteit
  • Relatieproblemen
  • Sociaal isolement
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Registraties
   • ISO
   • Lidmaatschap beroepsverenigingen
    -
   • Introductie
    Wanneer je vastloopt thuis, in je werk of in relaties dan is het fijn wanneer er iemand achter je staat. Eleos kan je een steun in de rug geven door specialistische thuisbegeleiding. Met deze begeleiding helpen we je bij jou thuis, in je eigen omgeving, zodat je weer grip op je leven krijgt.
   • Deze zorgverlener biedt zorg aan bij u thuis.
   • Financiering
    Wanneer je thuisbegeleiding van ons krijgt, kost dat natuurlijk geld. Je hebt voor thuisbgeleiding een beschikking (ook wel ‘indicatie’ genoemd) van je gemeente nodig. Deze wordt gebaseerd op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

    Voor thuisbegeleiding betaal je meestal een eigen bijdrage of eigen risico. Dit hangt af van je verzekering en van de beschikking. De kosten worden berekend door het CAK.
   • Werkgebied
    regio Zeeland
   • Vestigingen


   • Wijze van aanmelden
    Je kunt direct contact met ons opnemen.
   • Werktijden
    Op afspraak
   • Gespecialiseerd in:
    Christelijke geestelijke gezondheidszorg
   • Identiteit
    Protestants Christelijk
   • Percentage christenen onder cliënten:
    90
   • Grondslag / doelstelling
    Bij Eleos werken we vanuit ons geloof in God. Het voordeel van christelijke ggz, is dat we goed begrijpen hoe geloof en psyche met elkaar verbonden zijn. Of en in welke mate jouw geloof besproken wordt tijdens je behandeling, bepaal je zelf. Ook wanneer je niet christelijk bent, kun jij ben ons terecht voor geestelijke gezondheidszorg.

   Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

   • Identiteit
    De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
    Doel en grondslag
    Artikel 3
    1. De grondslag van de stichting is de Heilige Schrift en de daarop gegronde Drie
    Formulieren van Enigheid.
    2. De stichting heeft ten doel het bieden van geestelijke gezondheidszorg genormeerd aan
    de in lid 1 genoemde grondslag, vooral aan personen die behoren tot de gereformeerde
    gezindte en verder aan allen die deze zorg behoeven.
   • Personeelsbeleid
    Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
    Eleos is de specialist in christelijke GGZ. Dit heeft niet alleen een externe werking, maar werkt ook
    door in de visie die Eleos heeft ten aanzien van arbeid, personeel en personeelsbeleid:
     vanuit de bijbel geloven wij dat we een opdracht hebben de aarde te bouwen en bearen, de
    zogenaamde ’scheppingsopdracht’; de medewerker heeft o.a. door arbeid de mogelijkheid om
    te voldoen aan Gods cultuuropdracht;
     o.a. door arbeid kan de mens God eren en danken; de mens kan door arbeid God dienen;
     de mens is als sociaal wezen geschapen, binnen de arbeid dient de mens de mogelijkheid te
    hebben contacten aan te gaan en te onderhouden; de mens kan zijn naaste dienen door arbeid;
     de arbeid dient een beroep te doen op de capaciteiten van de arbeidende mens en ruimte
    bieden om de gaven verder te ontwikkelen.
    De uitgangspunten voor het personeelsbeleid van Eleos kunnen worden samengevat in de volgende
    begrippen:
    1. rentmeesterschap;
    2. verantwoordelijkheid;
    3. rechtvaardigheid;
    4. integriteit;
    5. visie op gezag in de arbeidsorganisatie.
   • Deelname netwerk
   • Communicatie
    De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
    https://www.eleos.nl/over-eleos/
   • Bestuurders en grondslag
    De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
    [De verklaring wordt momenteel opgesteld (6 mei 2021) en wordt nog nagezonden]
   • Christelijke cultuur
    Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.
    Een van de vijf kernwaarden van Eleos is ‘ open’. Wij staan open voor iedereen en luisteren zonder oordeel, ook al denken we soms verschillend we laten cliënten altijd in hun waarde en houden rekening met hun achtergrond. Als collega’s luisteren we naar elkaar en staan we open voor feedback en andere meningen. We geloven dat we daar allemaal beter van worden.
    uit deze kernwaarden komt onze open cultuur duidelijk naar voren.
    Een andere kernwaarde is ‘ verbonden’: we zijn met elkaar verbonden door het geloof in Jezus Christus. We kennen en begrijpen jouw achtergrond. In de behandeling en begeleiding is daarom ruimte om te praten over het geloof. Dit doen we indien mogelijk graag in samenwerking met jouw familie en kerk.
    Als collega’s zijn we veelkleurig. Dat zien we terug in de verschillende kerkelijke achtergronden. We waarderen de verschillen en ontmoeten elkaar in dat wat ons verbindt. Deze diversiteit kan ons helpen in de omgang met onze cliënten.

    Twee voorbeelden:
    1. Webinar in januari 2021 over je laten vaccineren tegen corona; hierbij waren een ethicus aangesloten, een collega die vanuit identiteit zich wel laat vaccineren en een collega die zich vanuit de christelijke identiteit niet laat vaccineren. Dit gesprek werd open gevoerd, met als doel medewerkers te helpen in hun denkwijze en besluitvorming omtrent vaccinatie, het standpunt van Eleos naar voren te brengen en dat elke keuze hierin wordt gerespecteerd. Maar ook hen te helpen deze gesprekken met cliënten te voeren.
    2. Het herijken van onze kernwaarden: In 2019 werden de kernwaarden van Eleos opnieuw vastgesteld. Hiertoe werden er 15 medewerkersbijeenkomsten georganiseerd door het hele land. Tijdens de bijeenkomsten gingen medewerkers met elkaar en de Raad van Bestuur, in gesprek over de kernwaarden en missie van Eleos. Daarbij werd ook juist veel gesproken over ‘wat is christelijke ggz’, hoe uit ons christen zijn zich in ons werk, en wat betekent dit voor thema’s als kleding en ons hulpaanbod (zijn we er voor iedereen, of juist vooral voor christenen?).

   Er zijn nog geen reviews geplaatst.

   Schrijf een beoordeling

   Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
   Deskundigheid

   Ik ben deskundig geholpen.

   Vertrouwen

   Ik voelde me op m’n gemak.

   Identiteit

   Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

   Resultaat

   Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

   Tevredenheid

   Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

   Reactie
   Naam
   E-mailadres
   Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
    

   Stuur door

   Naam ontvanger
   E-mailadres ontvanger
   Uw e-mailadres
   Typ een bericht Niet verplicht
    
   192